Når skal man ta Imigran nesespray?

Når skal man ta Imigran nesespray? Det anbefales å starte behandlingen ved første tegn på migrenehodepine. Effekten av Imigran er imidlertid uavhengig av hvor lenge anfallet har vart når behandlingen starter. Du bør ikke ta flere doser enn legen har bestemt. Imigran skal ikke brukes forebyggende.

Det anbefales å starte behandlingen ved første tegn på migrenehodepine. Effekten av Imigran er imidlertid uavhengig av hvor lenge anfallet har vart når behandlingen starter. Du bør ikke ta flere doser enn legen har bestemt. Imigran skal ikke brukes forebyggende.

Kan man kjøre bil med Imigran?

Døsighet kan oppstå som følge av migreneanfallet eller Imigran Radis. Du bør derfor være forsiktig i situasjoner hvor skjerpet oppmerksomhet kreves, som for eksempel ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid. Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, og er så godt som «natriumfritt».

Hvordan ta migrene nesespray?

Vanlig dosering er 5 mg eller 10 mg i det ene neseboret. Noen er tette i neseboret på samme siden som hodepinen. Ta da Zomig Nasal nesespray i det motsatte neseboret for der hodepinen er. Du skal ta Zomig Nasal med én gang du kjenner at cluster hodepinen er på vei.

Når skal man ta Imigran nesespray? – Related Questions

Hva funker best mot migrene?

Ved anfall kan det ofte hjelpe å sove eller hvile i et mørkt, svalt og stille rom. Man kan også lindre smerter med kalde omslag eller ispose på pannen. Smertestillende som paracetamol (for eksempel Paracet eller Pinex), acetylsalisylsyre eller NSAIDs (for eksempel Ibux eller Voltaren) kan være nok for å dempe smertene.

Hva skal man ikke spise når man har migrene?

– De fleste matvarer er bra så lenge de er sunne, men spesielt gjelder det mat som gir liten blodsukkerstigning. Eksempel på mat som kan virke forebyggende på migrene er fet fisk, kylling, ingefær, grønne grønnsaker, nøtter og fullkornprodukter, forteller Lindberg.

Kan man få vondt i hodet av nesespray?

I jobben som lege har han likevel møtt på noen som har brukt for mye nesespray. Han sier at noen pasienter har kommet inn dersom de har kjent symptomer av å bruke legemiddelet. Ifølge pakningsvedlegget til Otrivin, er de vanligste bivirkningene tørrhet, svie eller ubehag i nesen, og hodepine.

Kan nesespray gi hodepine?

For nesespray som kun inneholder antihistamin (Livostin) er hodepine angitt som en svært vanlig bivirkning (5). KONKLUSJON: Nesespray som inneholder kortikosteroid og nesespray som inneholder antihistamin kan begge gi hodepine som bivirkning.

Hvor lang tid tar det før migrenemedisin virker?

– Ved bruk av nesespray og tabletter tar det omkring 90 minutter før medisinen tas opp og man får effekt. Derfor er det viktig å kjenne igjen symptomene, og lære seg hvor lang tid man har før anfallet starter.

Hva forverrer migrene?

En rekke livsstilsforhold kan også utløse migrene. Vanlige eksempler er sult, søvnmangel, stress eller hvile etter stress, sterke sanseinntrykk, værforandringer, kraftige lukter og aktiv eller passiv røyking.

Kan stress trigge migrene?

Utløsende årsaker

Plages du av migrene, er det viktig at du forsøker å kartlegge årsakene til anfallene. Dette kan være stress, sult, søvnmangel, dehydrering og forskjellige mat- og drikkevarer.

Kan man få migrene av angst?

Angst og stress kan utløse migreneanfall hos de som allerede har migrene. Men angst kan absolutt gi hodepine, dette kalles tensjonshodepine. Det er hodepine på grunn av anspenthet i nakke og skuldermuskulatur.

Hvor ofte kan man ta Imigran?

I den norske godkjente preparatomtalen er det angitt at maksimal døgndose sumatriptan (Imigran) er 300 mg for voksne med migrene (1). Hver enkelt dosering kan være på opptil 100 mg. Dersom symptomene lindres av første dose, men kommer tilbake igjen, kan en ny dose på inntil 100 mg gis etter minimum 2 timer (1).

Kan man bli kvitt kronisk migrene?

Det er ikke mulig å kurere migrene, men man kan forebygge det og bli kvitt det i praksis. – Migrenen kan bli mindre aktiv av seg selv, og det kan klinge av med årene. Mange med episodisk migrene kan oppleve at det klinger av i noen år, og at det svinger litt igjen i ulike faser i livet.

Hvordan bli kvitt migrene?

Litt ekstra hvile og et kaldt omslag på pannen hjelper ofte. Søvn er som regel god hjelp for mange. Hvis disse tiltakene ikke hjelper kan du forsøke å bruke reseptfrie smertestillende (se neste del). Varmebehandling kan noen ganger være til hjelp hvis hodepinen skyldes stiv nakke.

Hvordan sjekker man om man har migrene?

Det er ingen undersøkelser eller tester som kan fastslå om du har migrene eller ikke. Diagnosen stilles ut fra de typiske symptomene, særlig den karakteristiske hodepinen.

Kan man bli ufør av migrene?

Migrene er en lidelse som for mange er svært invalidiserende og er den vanligste årsaken til uføretrygd i Norge hos personer under 50 år.

Kan man ha migrene hver dag?

Det er stor variasjon i hyppigheten av anfall. Det er vanlig med noen anfall per måned, men noen har anfall med flere års mellomrom, mens andre har kronisk migrene med daglige anfall. Det starter gjerne i ungdomstiden. Hos kvinner opphører anfallene oftest når overgangsalderen setter inn.

Leave a Comment