Når kontakte lege ved hodeskade?

Når kontakte lege ved hodeskade? Kontakt alltid lege hvis det er mistanke om at barnet har fått hjernerystelse. Legen vil kunne gi råd om videre observasjon og om legebesøk eller innleggelse er nødvendig. Oppsøk alltid lege eller legevakt hvis barnet har økende eller kraftig hodepine, gjentatte episoder med kvalme og brekninger eller forvirring.

Kontakt alltid lege hvis det er mistanke om at barnet har fått hjernerystelse. Legen vil kunne gi råd om videre observasjon og om legebesøk eller innleggelse er nødvendig. Oppsøk alltid lege eller legevakt hvis barnet har økende eller kraftig hodepine, gjentatte episoder med kvalme og brekninger eller forvirring.

Hva er symptomer på hodeskader?

Kvalme, brekninger, forvirring og uro kan være ledsagende symptomer. Man finner også nevrologiske utfall som for eksempel en lammelse av en kroppsside, avhengig av hvor i hjernen skaden sitter. Kramper kan forekomme.

Er det farlig å slå hodet?

Det kan være farlig å slå hodet, men heldigvis går det bra i de aller, aller fleste tilfeller. Dersom du ikke besvimte og du etterpå følte deg ganske bra, er det ingen mistanke om noen alvorlig skade. Dersom man besvimer eller etterpå er svært svimmel og har hodepine, bør man snarest til lege for vurdering.

Når kontakte lege ved hodeskade? – Related Questions

Hva kan skje ved en alvorlig hodeskade?

Etter et kraftig slag mot hodet kan man få brudd på hodeskallen, blødning utenpå eller innenfor den harde hjernehinnen, og ulike typer blødninger kan dannes i selve hjernesubstansen. I tillegg kan trykket i hjernen stige og medføre redusert blodtilførsel til ulike deler av hjernen.

Hva kan hodeskader føre til?

Bakgrunn
 • De fleste hodeskader er små og krever ikke sykehusinnleggelse.
 • Ethvert slag mot hodet kan gi kraniebrudd og/eller hjernerystelse eller blødning på innsiden av skallen, noe som kan føre til klem og trykk mot hjernen.
 • Tilstanden kan være livstruende.

Hva skjer hvis man slår hodet hardt?

Det er normalt å ha vondt i hodet etter man har slått seg. Man kan også føle seg litt trøtt og svimmel. Hvis disse symptomene er sterke, eller hvis man får synsforstyrrelser, besvimer eller kaster opp flere ganger, bør man oppsøke legevakt. Da må man først ringe 116117.

Hva kan skje om man slår hodet?

En hjernerystelse vil ofte føre til at du besvimer, og når du våkner til er det heller ikke uvanlig at det oppstår en kort periode med hukommelsestap. Og i enkelte tilfeller også et kortvarig krampeanfall. Ved en mild hjernerystelse vil man ofte føle svimmelheten og hodepinen, men uten at du nødvendigvis besvimer.

Når er vondt i hodet farlig?

Når er hodepine farlig? Hvis du får noen av symptomene nedenfor må du straks kontakte lege: Plutselig sterk hodepine med kvalme, brekninger eller oppkast. Bevissthetsendring (du føler deg sløv, blir vanskelig å vekke eller komme i kontakt med).

Når er hjernerystelse farlig?

Tilstanden er livsfarlig hvis en ikke tidsnok får drenert blodet ut av skallen. En kraftig hjernerystelse med bevisstløshet over flere dager vil også være farlig fordi hjernen etter hvert kan svulme opp.

Hvordan vite om barnet har hjernerystelse?

Symptomene er kortvarig besvimelse, hodepine og ofte hukommelsestap rundt selve hendelsen. Man er som regel kvalm, og i noen tilfeller kaster man opp. Det skal heldigvis ganske mye til før barn får en hjernerystelsebarn tåler mye fordi knoklene deres er mykere enn hos voksne.

Hvor ofte vekke barn med hjernerystelse?

Den umiddelbare behandlingen for barn med hjernerystelse er hvile og overvåking de første 24-48 timene. Første natten er det viktig at barnet vekkes 1 gang hver 2-3 time og stilles spørsmål som for eksempel navn, fødselsdato og hvor de bor for å teste bevissthet.

Når bør man sjekke seg for hjernerystelse?

Ring 113!
 • Smertefull eller øm nakke.
 • Dobbeltsyn.
 • Svakhet eller prikking / brennende følelse i armer eller bein.
 • Kraftig eller forverret hodepine.
 • Anfall ev. med kramper.
 • Tap av bevissthet.
 • Fallende bevissthetsnivå
 • Oppkast.

Er det farlig å sove når man har hjernerystelse?

Bør man sove med hjernerystelse? Det er en myte at man ikke skal sove etter en hjernerystelse. Hjernen trenger ro, så de fleste har et økt behov for å sove og slappe av etter en hjernerystelse.

Hva er tegn på hjernerystelse?

Symptomer. Hodepine opptrer ofte umiddelbart etter en hjernerystelse, og kan forverres i løpet av det neste døgnet. Mange blir kvalme, og oppkast forekommer, spesielt hos unge. Svimmelhet kan også forekomme.

Hvor fort kommer symptomer på hjernerystelse?

Definisjonen på en hjernerystelse etter et traume er når person får kort bevissthetstap (inntil 10-15 min), hukommelsestap for skadeøyeblikket og en eller flere av følgende symptomer: Hodepine. Svimmelhet. Kvalme.

Hva bør man ikke gjøre når man har hjernerystelse?

– Det kan være vanskelig for hjernen å håndtere mange inntrykk. Den er i en reparasjonsfase. Derfor er det et godt råd å unngå for mange sanseinntrykk – for eksempel skjermer, sier hun. – Pasienter med hjernerystelse får ofte hodepine når de får for mange inntrykk.

Hvorfor skal man ikke se på TV med hjernerystelse?

Du kan godt se på TV, lese og bruke telefonen

Et av de vanligste rådene ved hjernerystelse er at du ikke bør se på TV, telefon, data eller lese bøker i de første dagene. Men ifølge forskerne finnes det ikke noe i vitenskapen som viser at dette er sant. Det viktigste er at hjernen vår får hvile mens den blir bedre.

Hvilke to symptomer er typiske tegn på Kraniefraktur?

Rødsprengt hevelse omkring øynene (brillehematom) tyder på basisbrudd. Hørselstap tyder på brudd i ørebenskjeden, blod i mellomøret eller skade på hørselsnerven. Tap av lukt og syn skyldes skade på luktenerven og synsnerven. Dobbeltsyn og nedsatt syn kan skyldes skader på hjernenervene til øyemusklene.

Kan små barn få hjerneblødning?

Hvert år rammes 12 000 nordmenn av hjerneslag. Selv om gjennomsnittsalderen er 75 år, kan også barn og unge slag.

Leave a Comment