Når bør man sjekke seg for hjernerystelse?

Når bør man sjekke seg for hjernerystelse?
Bakgrunn

Den skadete vil være fortumlet og forvirret, men vanligvis bare i noen få minutter.
Noen hjernerystelser kan føre til bevissthetstap, men de fleste gjør det ikke.
Et bevissthetstap som varer lengre enn 30 sekunder, bør vurderes av lege.

Bakgrunn
  • Den skadete vil være fortumlet og forvirret, men vanligvis bare i noen få minutter.
  • Noen hjernerystelser kan føre til bevissthetstap, men de fleste gjør det ikke.
  • Et bevissthetstap som varer lengre enn 30 sekunder, bør vurderes av lege.

Hva er mild hjernerystelse?

Betydningen av en “smell” mot hodet der du ser stjerner og føler deg litt ør de første sekundene, men uten at du besvimer, er usikker, men oppfattes som den mildeste form for hjernerystelse.

Hvor lenge må man holde seg i ro etter hjernerystelse?

Idrett og hjernerystelse

Basert på forskning anbefales følgende: En idrettsutøver som har fått en hjernerystelse, skal ikke fortsette med aktiviteten. Idrettsutøveren får ikke delta i idrett før symptomfrihet er oppnådd i hvile og ved anstrengelse – vedkommende bør ta det med ro i minst syv dager.

Når bør man sjekke seg for hjernerystelse? – Related Questions

Hvordan sjekker legen om man har hjernerystelse?

Innleggelse? Etter kraftig hjernerystelse er det vanlig at den skadede blir lagt inn på sykehus til observasjon og undersøkelser, blant annet CT-undersøkelse av hodet. Oftest varer et slikt eventuelt sykehusopphold bare ett døgn.

Hva skjer hvis man slår hodet hardt?

Det er normalt å ha vondt i hodet etter man har slått seg. Man kan også føle seg litt trøtt og svimmel. Hvis disse symptomene er sterke, eller hvis man får synsforstyrrelser, besvimer eller kaster opp flere ganger, bør man oppsøke legevakt. Da må man først ringe 116117.

Hvorfor ta det med ro etter hjernerystelse?

Derfor får vi symptomer når vi har fått hjernerystelse, forklarer Hana Malá Rytter. – Da trenger hjernen hvile mens den restituerer seg. Rådet om å unngå for mange inntrykk og stimuli er basert på at hjernen må bruke energi på å håndtere inntrykk. Det er derfor rådet med å unngå skjermer har oppstått, sier hun.

Er det farlig å se på TV med hjernerystelse?

Du kan godt se på TV, lese og bruke telefonen

Et av de vanligste rådene ved hjernerystelse er at du ikke bør se på TV, telefon, data eller lese bøker i de første dagene. Men ifølge forskerne finnes det ikke noe i vitenskapen som viser at dette er sant. Det viktigste er at hjernen vår får hvile mens den blir bedre.

Hvordan bli frisk etter hjernerystelse?

Fullstending hvile var ikke bedre enn delvis hvile

De barna som lot hjernen hvile og gradvis gjenopptok slike aktiviteter, ble raskere friske enn de som ikke klarte å redusere slike aktiviteter. Å kutte ut alle mentale stimuli er dog ikke bedre enn delvis hvile. Begge disse gruppene har en tilhelingstid på 20-50 dager.

Er det farlig å sove når man har hjernerystelse?

Det er en myte at man ikke skal sove etter en hjernerystelse. Hjernen trenger ro, så de fleste har et økt behov for å sove og slappe av etter en hjernerystelse.

Hva skjer om man ikke behandler hjernerystelse?

Alle slag mot hodet kan være farlige

En enkel hjernerystelse er i seg selv ikke farlig og kan ikke behandles. Hjernen skal bare få ro og hvile til den bedres av seg selv.

Kan man få hjerneblødning av å slå hodet?

Etter et kraftig slag mot hodet kan man få brudd på hodeskallen, blødning utenpå eller innenfor den harde hjernehinnen, og ulike typer blødninger kan dannes i selve hjernesubstansen. I tillegg kan trykket i hjernen stige og medføre redusert blodtilførsel til ulike deler av hjernen.

Blir man trøtt av hjernerystelse?

Kroniske plager etter hjernerystelse kan variere i karakter og intensitet fra person til person. De vanligste symptomene er: Kronisk tretthet eller fatigue.

Kan du få hjernerystelse uten å besvime?

En hjernerystelse vil ofte føre til at du besvimer, og når du våkner til er det heller ikke uvanlig at det oppstår en kort periode med hukommelsestap. Og i enkelte tilfeller også et kortvarig krampeanfall. Ved en mild hjernerystelse vil man ofte føle svimmelheten og hodepinen, men uten at du nødvendigvis besvimer.

Når kontakte lege etter fall?

Det er meget viktig å kontakte lege når det er mistanke om hodeskade. Hvis du ser en bevisstløs person: Sjekk om han puster. Hvis ja – Legg vedkommende på siden (sideleie) for å sikre frie luftveier. Hvis nei – start hjerte- lungeredning.

Er det farlig å slå hodet?

Det kan være farlig å slå hodet, men heldigvis går det bra i de aller, aller fleste tilfeller. Dersom du ikke besvimte og du etterpå følte deg ganske bra, er det ingen mistanke om noen alvorlig skade. Dersom man besvimer eller etterpå er svært svimmel og har hodepine, bør man snarest til lege for vurdering.

Hvor alvorlig er hjernerystelse?

I de fleste tilfellene er bevisstløsheten kortvarig, vanligvis fra noen få sekunder opptil noen minutter, men den kan vare i flere timer. Hvis pasienten ikke har klarnet fullstendig opp etter seks timer, dreier det seg om en mer omfattende skade.

Kan man gå tur med hjernerystelse?

– Det vi ser at jo tidligere man kommer i gang med behandling etter en akutt hjernerystelse, desto bedre. Samtidig ser vi at hvis man blir passivt sengeliggende for lenge, kan det bidra til at symptomene varer lenger. Hvis man kan komme i gang med å en tur på inntil ti minutter etter to døgn, er det en fordel.

Hvordan vite om noen har hjernerystelse?

Symptomer på hjernerystelse
  1. Kortvarig bevissthetstap (inntil 10–15 minutter)
  2. Kort periode med hukommelsestap før og etter skadeøyeblikket.
  3. Forvirring (desorientert)
  4. Kvalme, eventuelt med brekninger og oppkast.
  5. Hodepine.
  6. Døsighet, tretthet.
  7. Nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjonsevne. (1)

Hvilke to symptomer er typiske tegn på Kraniefraktur?

Rødsprengt hevelse omkring øynene (brillehematom) tyder på basisbrudd. Hørselstap tyder på brudd i ørebenskjeden, blod i mellomøret eller skade på hørselsnerven. Tap av lukt og syn skyldes skade på luktenerven og synsnerven. Dobbeltsyn og nedsatt syn kan skyldes skader på hjernenervene til øyemusklene.

Leave a Comment