Når bør man oppsøke lege ved magesmerter?

Når bør man oppsøke lege ved magesmerter? Ved akutte, kraftige magesmerter som ikke går over i løpet av kort tid, bør du kontakte lege raskt. Magesmerter som kommer og går, eller som har vart over en periode, haster ikke på samme måte, med mindre du har varselsymptomer som nevnes under. Får du magesmerter sammen med andre symptomer, bør du være på vakt.

Ved akutte, kraftige magesmerter som ikke går over i løpet av kort tid, bør du kontakte lege raskt. Magesmerter som kommer og går, eller som har vart over en periode, haster ikke på samme måte, med mindre du har varselsymptomer som nevnes under. Får du magesmerter sammen med andre symptomer, bør du være på vakt.

Hva er symptomer på kreft i magen?

Man får vekttap, smerter i øvre del av magen, appetittløshet, eventuelt kvalme og brekninger. Hvis kreftsvulsten er plassert nær spiserøret, kan de første symptomene være svelgevansker eller smerter i brystet med stråling ut i ryggen. Sykdommen kan også gi blodmangel, fordi det langsomt siver blod ut fra kreftsvulsten.

Hvordan kjennes magekatarr ut?

Vanlige symptomer på magekatarr er at man opplever smerte eller ubehag i magen. Smerten kjennes tydeligst øverst i magesekken, samt når man legger trykk på mellomgulvet. Halsbrann og sure oppstøt er vanlig, og man kjenner ofte tidlig metthetsfølelse når man spiser. I blant føler man seg sulten og kvalm.

Når bør man oppsøke lege ved magesmerter? – Related Questions

Kan magekatarr gå over av seg selv?

Magekatarr går som regel over av seg selv, men kortvarig medisinsk behandling kan være nødvendig. Svært alvorlige tilfeller kan gi magesår i magesekken og blodmangel.

Når er magesmerter farlige?

Vi kan alle ha vondt i magen, men når trenger man egentlig å ringe legen? – Vi skiller vanligvis mellom akutte og kroniske magesmerter. Alle som opplever akutt innsettende sterke smerter – enten fra brystet eller buken – bør raskt oppsøke lege for å avklare årsaken, sier Jørgen Valeur, lege og ph.

Hvordan får man magekatarr?

Årsaken kan være annen sykdom eller inntak av stoffer som irriterer slimhinnen i magesekken, som alkohol, røyk, eller en type betennelsesdempende medisiner vi kallar NSAIDs. Langvarig (kronisk) gastritt kan skyldes bakterier eller autoimmune reaksjoner.

Hva bør man ikke spise ved magekatarr?

Unngå mye alkohol, kaffe, juice og brus

Drikker man mye kaffe eller sure drikker som appelsinjuice og Cola bør man forsøke å kutte ned på dette.

Kan man få magesår av stress?

Tidligere trodde man i lang tid at magesår kom nettopp av stress, men det er avkreftet. Magesår kommer av en bakterieinfeksjon med en bakterie som heter helicobacter pylori og gir plager i form av smerter. En annen mulig årsak til magesår er feilbruk av medisiner.

Hvordan diagnostisere magesår?

Hvis magesåret skyldes at du har bakterien Helicobacter pylori, kan legen påvise dette ved forskjellige undersøkelser:
  1. ved å undersøke vevsprøven (biopsi) fra magesekkens slimhinne.
  2. ved å ta en blodprøve og undersøke om den inneholder antistoffer mot bakterien (en såkalt seroprøve)

Hva er symptomer på magekatarr?

Symptombildet varierer. Noen pasienter har ikke symptomer i det hele tatt, mens andre klager over forskjellig plager som kvalme, sure oppstøt, halsbrann, brystbrann, ubehag i mage, magesmerte og nedsatt matlyst. Ved mer alvorlige tilfeller kan pasienter ha symptomer som kraftig oppkast, sterk magesmerte og feber.

Hva trigger magesår?

  • Hva skyldes magesår? Magesår regnes i dag som en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Helicobacter pylori (H.
  • Egenbehandling. Ved magesår må du som regel være forsiktig med sterkt krydret mat, røkt mat, svært fet mat, kaffe og sure drikker i lang tid.
  • Behandling. Magesår må alltid undersøkes og behandles av lege.

Har hatt vondt i magen i flere dager?

Kommer smertene plutselig og akutt bør du ringe legevakten, eller legen din, og spørre om råd. Har du hatt langvarige plager, men ikke funnet ut av hva det gjelder, bør du søke hjelp. Har du mange i familien med tarmkreft, eller er over 50 år, bør du være ekstra på vakt og ha lavere terskel for å oppsøke lege.

Kan Corona påvirke magen?

Koronaviruset er egentlig et luftveisvirus, noe som betyr at viruset hovedsakelig sitter i, og gir symptomene fra, luftveiene. Men viruset kan også påvirke organer utenfor luftveiene og kan ramme celler også i mage-tarm kanalen, noe som vil gi symptomer fra magen og tarmen.

Hva slags magesmerter ved Corona?

Noen har ikke symptomer i det hele tatt, og nå er det indikasjoner på at magesmerter hos enkelte kan være første symptom på smitte. – Alle pasienter med uavklarte smerter i øvre del av buken og alle med magesmerter med samtidig feber, behandles som dråpesmitte inntil prøvesvar for covid-19 foreligger.

Kan paracet hjelpe mot magesmerter?

Dessverre har paracet svært liten eller ingen effekt ved magesmerter.

Kan man ta Ibux når man har vondt i magen?

– De vanligste bivirkningene som kan oppstå er plager fra mage/tarm, for eksempel kvalme, sure oppstøt, diarè og brekninger. – Magesår kan eventuelt oppstå. Dersom du får magesmerter, brekninger eller sort avføring når du bruker Ibux, må du ikke ta medisinen, men si fra til legen din!

Hva funker best mot magesmerter?

Først og fremst hjelper det å få godt skikkelig på do, så kjenner du trange er det lurt å ikke avvente. Fysisk aktivitet er også bra da det kan få fart på saker og gjøre så du får ut ekstra luft feks. Er det en mer konkret underliggende årsak til magesmertene må årsaken behandles direkte for å bli kvitt smertene.

Leave a Comment