Når bør man kontakte lege ved feber hos barn?

Når bør man kontakte lege ved feber hos barn? Kontakt lege på nytt dersom noe av følgende skjer: Barnet har stiv nakke. Barnet har vondt for å puste eller pusten er veldig rask. Barnet ikke klarer å drikke. Feberen ikke går ned etter to-tre dager.

Er 38.5 i feber mye?

Temperaturer ved feber

Legevaktslegen forteller at feberen er farlig når den er over 41 grader, og at man bør kontakte lege dersom den overstiger 40. Tilstanden regnes forøvrig kun som feber når den har oversteget 38 grader – sammenliknet med vår normale kroppstemperatur, som ligger på 37,4.

Er 39 i feber mye?

Feber voksen

Voksne vil ofte føle seg syke når temperaturen nærmer seg 38°C. Kontakt lege dersom feberen kommer over 40°C, eller hvis voksne har feber på over 39°C i mer enn tre dager.

Er 40 i feber farlig for barn?

Høy feber, over 40°, kan være en belastning for kroppen, imidlertid er feber i seg selv ikke farlig. Hvis temperaturen nærmer seg 42°, vil feberreaksjonen bremses av kroppen selv.

Når bør man kontakte lege ved feber hos barn? – Related Questions

Skal man vekke barn med feber?

Barn med høy feber bør vekkes en gang midt på natten for å sjekke at alt er bra. – Vekk barnet og sørg for at du får kontakt. Dersom det er vanskelig eller barnet virker desorientert, skal du kontakte lege, råder Iversen. – Se til barnet før du selv legger deg og sett på vekkerklokka en gang midt på natten i tillegg.

Når bør man ta barnet til lege?

Søk lege hvis barnet ditt:

Er tre måneder eller yngre og har feber eller hoste. Har redusert allmenntilstand, virker slapp og ikke orker å spise/drikke. Har feberkramper. Er så plaget at det har behov for febernedsettende (for eksempel Paracet/Ibux) lenger enn 3–4 dager.

Hvor farlig er 40 i feber?

Voksne bør oppsøke lege dersom temperaturen er 40°C eller høyere, over mer enn tre dager. Andre symptomer man bør være obs på er uvanlig utslett, magesmerter, kraftig hodepine, stiv nakke, hevelse i halsen eller svekket bevissthet.

Hva er for høy feber hos barn?

Temperatur mer enn 37,5 °C om morgenen og 38 °C på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfritt. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.

Er 41 i feber farlig?

Barn får hyppigere og gjerne høyere feber enn voksne, men tåler til gjengjeld feberen bedre. For både voksne og barn er feber over 41°C regnet som svært farlig, og kan resultere i kraftige feberkramper.

Hva regnes som høy feber hos barn?

Feber er ikke en sykdom, men et symptom som følge av infeksjoner og visse betennelsestilstander i kroppen. Feber defineres som en kroppstemperatur på 38 °C eller mer målt i endetarmen. Passerer temperaturen 40 °C eller barnets allmenntilstand er dårlig, kan man bruke febernedsettende legemidler.

Er 39 i feber farlig for barn?

Det at barn får feber opp mot 39 grader ved en vanlig virusinfeksjon er ikke uvanlig, og ofte kan andre tiltak enn å gi febernedsettende legemidler også være effektive. – Prøv gjerne først å redusere påkledingen, senke temperaturen i rommet ved å åpne vinduet og legge en fuktig klut på barnets panne, sier han.

Hvor fort virker Paracet stikkpille?

Maksimal virkning inntrer innen en time, deretter taper virkningen seg langsomt i løpet av de neste cirka 6 timene. – Det er best oppsuging av paracet hvis den gis i munnen (dråper/mikstur/smeltetabletter) og hvis mulig anbefales dette fremfor å bruke stikkpiller i endetarmen.

Er feber hos barn farlig?

De aller fleste småbarn tåler feber godt. Dersom barnet er vanskelig å få kontakt med og er sløvt bør du kontakte lege. Feber i seg selv kan være farlig ved svært høy feber. Det er ingen eksakt grense for når feber i seg selv er farlig, men ved temperaturer opp mot 41 °C kan temperaturen i seg selv bli et problem.

Hvor lenge skal barn gå med feber?

Mer enn 3-4 døgn: Noe tyder på at det ikke dreier seg om en banal virusinfeksjon. Legen vil derfor ofte velge å se barnet med henblikk på andre symptomer.

Skal barn sove ute når de har feber?

Rådet og ikke å være ute har nok mer basis i ikke å anstrenge seg enn ikke å være ute i seg selv. En unge med litt feber har nok ikke veldig vondt av å ligge ute i vognen, godt pakket inn så man ikke begynner å fryse, da vi vil tilstrebe en jevn temperatur og ikke «berg- og dalbane» feberkurve.

Hvor ofte kan man gi Paracet til små barn?

Til barn bør du beregne dosen individuelt ut ifra barnets vekt. For barn over 1 måned: Gi cirka 15 mg per kg kroppsvekt inntil 4 ganger i døgnet. Mellom hver dose bør det gå minst 4–6 timer. Maksimal døgndose er 75 mg per kg kroppsvekt.

Hvor ofte kan 2 åring få Paracet?

Paracetamol skal ikke gis hyppigere enn hver 4. til 6. time til barn eldre enn én måned. For barn som er yngre enn én måned, gis barnet paracetamol maksimalt hver 8.

Hvor mye Paracet 2 år?

10-14 kg (1-3 år): 7,5 ml 3 ganger i døgnet. 14-20 kg (3-5 år): 10 ml 3 ganger i døgnet. 20-25 kg (5-7 år): 15 ml 3 ganger i døgnet. Barn >25 kg anbefales Paracet 500 mg tabletter.

Leave a Comment