Når blir søpla hentet Sandefjord?

Når blir søpla hentet Sandefjord? Hvordan kildesortere rett? Avfallet hentes fra kl. 6 på din hentedag. Hentedagen finner du i appen Min Renovasjon eller ved å kontakte kommunens servicekontor.

Hvordan kildesortere rett? Avfallet hentes fra kl. 6 på din hentedag. Hentedagen finner du i appen Min Renovasjon eller ved å kontakte kommunens servicekontor.

Hvordan håndteres plastsøppel i Sandefjord?

Papir/papp/drikkekartong brettes og legges i beholder med blått lokk. Restavfall (avfall som ikke kan gjenvinnes) legges i beholder med sort eller grått lokk. Plastemballasje legges i plastsekker som skal stå ved siden av matavfallsbeholderen på tømmedag.

Hva kan man kaste i matavfallet?

Dette kan du kaste i matavfall:
 • Grønnsaker.
 • Frukt.
 • Mel, gryn og sukker.
 • Brød og kaker.
 • Ris og pasta.
 • Fisk og skalldyr.
 • Fiskebein og små kjøttbein.
 • Eggeskall.

Når blir søpla hentet Sandefjord? – Related Questions

Hvor skal jeg kaste ødelagte klær?

Sorteres som Tekstiler, klær og sko i
 • Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.
 • Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler.

Hvor kan man kaste gamle dyner?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall. Hva er en moderne avfallsløsning?

Hva sorteres som matavfall?

Blant tingene som skal sorteres som matavfall finner du:
 • Skrell og skrotter.
 • Kaffegrut.
 • Tørkepapir og servietter med matrester.
 • Eggeskall, nøtteskall og rekeskall.
 • Teposer.
 • Frukt og grønnsaker.
 • Mel, gryn og sukker.
 • Fisk og skalldyr.

Hva kan man kaste gratis?

Avfallstyper som er kostnadsfritt (helt gratis) å levere er
 • Hageavfall. Løv, kvist, gress.
 • Elektrisk og elektronisk avfall. Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
 • Farlig avfall. Batterier.
 • Klær og tekstiler. Hele, slitt og ødelagte klær – husk at det skal være rent og tørt.
 • Emballasje av glass og metall.
 • Papp, papir og kartong.

Hva er ikke lov å kaste i restavfall?

Dette kan kastes i restavfall

I praksis kan alt avfall som ikke reguleres av spesielle forskrifter kastes usortert, men husk at du ikke kan levere avfall i sorte søppelsekker. Du stusser kanskje over at vanlige avfallstyper som papir, plast, metall, trevirke og glass, ikke befinner seg på listen over.

Er bananskall matavfall?

Skallet – eller i verste fall en råtten banan – skal uansett kastes i den grønne posen for matavfall. Det er nok mange som tenker at et lite bananskall ikke har så mye å si, men en renovasjonsbil kan faktisk kjøre 96 meter på ett bananskall!

Hvor skal man kaste hår?

Sorteres som Restavfall i

Hår som kastes i do tvinner seg sammen med annet søppel og fett, og skaper solide propper.

Hvor skal kaffegrut kastes?

Kaffegrut sorteres som restavfall/matavfall.

Hvor skal man kaste servietter?

Sorteres som Matavfall eller Restavfall i

Servietter med matsøl kaster du i matavfallet. Om det er store mengder servietter, som for eksempel etter en stor bursdagsfeiring, er det bedre å kaste det i restavfallet.

Hvor skal man kaste gamle sokker?

Fretex tar i mot brukt undertøy: Å levere alle typer tekstiler til gjenvinning sparer miljøet for unødvendig restavfall. Derfor tar Fretex også i mot brukte sokker, truser og BHer.

Hvor skal man kaste parfymeflasker?

Leveres til returpunkt for glass- og metallemballasje

Slike returpunkt har vi plassert utenfor mange butikker og tettbygde strøk.

Hvor kaster man brukte telys?

Stearin skal i restavfall. Telys som ikke er tomme for stearin, skal også i restavfall.

Hvor kaster man brukte barberblader?

Tradisjonelle barberblader kastes i metallgjenvinningen. For å unngå kutt både for deg og for renovasjonsarbeidere, anbefaler vi å samle dem opp i en beholder som du så kan kaste samlet. Det aller beste er en spesialisert bladbank, men man kan også bruke en hermetikkboks som også resirkuleres som metall.

Kan man kaste lyspærer i søpla?

Et lite batteri eller lyspære kan gjøre stor skade når det ikke håndteres riktig. Kast derfor aldri gamle batterier og lyspærer i restavfallet.

Leave a Comment