Kan man legge fliser på tregulv?

Kan man legge fliser på tregulv? Det er ingenting i veien for å legge fliser eller skifer med gulvvarme på eksisterende tregulv. Du må først forsikre deg om at gulvet er stabilt. Hopp opp og ned på det. Svikter det, må gulvet støttes opp fra undersiden, ellers vil svikten gjøre at fugemassen sprekker.

Det er ingenting i veien for å legge fliser eller skifer med gulvvarme på eksisterende tregulv. Du må først forsikre deg om at gulvet er stabilt. Hopp opp og ned på det. Svikter det, må gulvet støttes opp fra undersiden, ellers vil svikten gjøre at fugemassen sprekker.

Hvorfor bruke tannsparkel?

Tannsparkel benyttes ved utlegging for å presse limet mot underlaget samt at tykkelsen justeres til ønsket nivå.

Kan man legge fliser på sponplater?

Nei, du kan ikke legge fliser direkte på sponplaten. Spon er et levende materiale, som vil bevege seg i takt med fukt- og temperaturendringer i rommet. Når platen beveger seg vil fugemasse og fliser limt oppå sprekke opp. – Løsningen blir her å legge en plate i dødt materiale før man flislegger.

Kan man legge fliser på tregulv? – Related Questions

Kan man legge varmekabler rett på tregulv?

tregulv kan kabel legges på netting beregnet for varmekabel. Ved flis skal støpesjiktet da være 15 mm, med belegg 20 mm. Både underlag og belegg har altså betydning for det totale støpesjiktet. Forenklet kan man si at det ved flis må det være 5 mm over kabelen, ellers 10 mm.

Hva har man under fliser?

Vegger
 • Betong, Mur, Pusset Tegl, Leca. Dette er stabile og gode ”døde” underlag for fliser.
 • Gipsplater, Fibersementplater. Begge disse platene er svært gode underlag for fliser.
 • Fliser. Dersom en flisevegg har holdt seg godt over lengre tid, er det mye som tyder på at underlaget er godt egnet.

Kan man legge fliser rett på membran?

Ja, du kan legge fliser på vinylbelegg, under visse forutsetninger. Hvis dette er i et våtrom, er det viktig at membranet er tett for å unngå fuktskader. – Er det vinylbelegget som utgjør membran, må alle skjøter være tette og det skal ikke være skader i belegget.

Skal sponplater limes?

Sponplatene skal monteres innen limets åpentid. Åpentiden varierer avhengig av klima ved montering. Dette fordi løsningsmidler i limet fordamper raskere jo høyere temperaturen er.

Hva må man ha for å legge fliser?

Dette trenger du:
 1. Fliser.
 2. Fliselim.
 3. Bøtte til fliselim (evt. elektrisk limpvisp)
 4. Tannsparkel.
 5. Vater.
 6. Flisetråd.
 7. Flisekutter.
 8. Tang for å knekke smalt flisekapp.

Kan man legge våtromsplater oppå fliser?

Et bad må ha en tett membran for Aloc type plater opp bak platene nederst. River du flisene av veggen ødelegges trolig membranen som går opp bak flisene og du må også legge om gulvet etter å ha lagt ny membran.

Er baderomsplater billigere enn fliser?

Oppussing av bad er noe av det dyreste man kan gjøre i boligen, men baderomspaneler er både billigere og krever mindre arbeidstimer enn flislegging. Baderomsplater eller baderomspanel ligner til forveksling på keramiske fliser, men er hele plater som kan skrus rett på veggen.

Er det lov å legge fliser på badet selv?

Man kan fort bli skremt av tanken om å legge fliser på sitt eget bad. Men alle kan legge fliser selv, hvis kravet til membranen og underlaget følger våtromsreglene.

Når ble det påbudt med membran på bad?

Kravet til vanntette vegger kom først med Teknisk forskrift i 1997, men at det var dumt å ikke ha membran på veggen, hadde vært alminnelig kjent i bransjen i minst ti år før dette. Det skal være fall til sluk. Minstekravet er et fall på 1:50 minst 0,8 meter ut fra sluket.

Skal man ha dampsperre på bad?

De fleste anbefalinger og monteringsanvisninger fra produsenter av våtromsmembraner m.m. og fra andre fagmiljøer, sier at det i våtrom ikke skal være dampsperre mot yttervegger eller i vegger mot uoppvarmede rom når veggene kles med våtromsmembran eller veggvinyl.

Skal det være fall på membran under påstøp?

Et vanlig spørsmål er når det må bygges fall på undergolvet og når fallet kan bygges i påstøpen. Det må være fallmembranen, og fallet må derfor bygges under membranen – også der membranen ligger rett på golvplatene.

Er det lov å sette opp baderomsplater selv?

Baderomsplater kommer med ferdig membran og kan monteres direkte på stenderverket eller utenpå eksisterende vegg på badet – og det er en jobb de fleste som er litt nevenyttige kan klare selv.

Kan man dusje rett på våtromsplater?

Baderomspanel klikkes enkelt sammen og fungerer som en membran i seg selv. Derfor trengs det ikke membran under, og man kan trygt dusje direkte på vegger belagt med baderomspanel.

Når er bad søknadspliktig?

Er våtromsarbeider/rehabilitering av bad søknadspliktig? Bygging av våtrom i nybygg er alltid søknadspliktige. Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt.

Når ble bad søknadspliktig?

Fra 1. juli 2010 har ombygging av bad og andre våtrom vært søknadspliktige.

Er det mulig å bygge et billig bad?

Ifølge våre tall er gjennomsnittsprisen for et nytt bad bygd fra grunnen av på rundt 300.000 kroner. Da er både arbeidstimer, materiale og utstyr inkludert. Men prisnivået kan variere mye, ned mot 200.000 kroner til over 500.000 kroner.

Leave a Comment