Hvordan takker man for et tilbud?

Hvordan takker man for et tilbud?
Takk, men nei takk

Si takk. Start med å si takk til den som har gitt deg tilbudet.
Fortell hvorfor. Fortell så ærlig som du synes du kan om hvorfor du sier nei takk.
Hold kontakten. Avslutt med å si takk igjen og uttrykk et ønske om å holde kontakten.

Takk, men nei takk
 1. Si takk. Start med å si takk til den som har gitt deg tilbudet.
 2. Fortell hvorfor. Fortell så ærlig som du synes du kan om hvorfor du sier nei takk.
 3. Hold kontakten. Avslutt med å si takk igjen og uttrykk et ønske om å holde kontakten.

Hvordan gi avslag på jobbtilbud?

Tenk på følgende når du skal takke nei til toppkandidater:
 1. Forbered deg godt på å gi avslaget. Etter å ha brukt tid på prosessen vil kandidaten vil ønske en begrunnelse.
 2. Forklar hvorfor kandidaten ikke blir tilbudt stillingen. Vær ærlig og kom med en konstruktiv tilbakemelding.
 3. Gjør det personlig!

Kan man takke nei til jobb etter å ha sagt ja?

Kan man takke nei til jobb etter å ha sagt ja? Ja, du kan ombestemme deg. Om du er i en situasjon der du angrer deg, bør du så fort som mulig informere arbeidsgiveren du allerede har takket ja til. Som arbeidstaker har du alltid mulighet til å si opp jobben din, både før og etter du faktisk har startet.

Hvordan takker man for et tilbud? – Related Questions

Hvordan takke ja til jobbtilbud muntlig?

Når du takker ja til et jobbtilbud er dette en bindende avtale. Dette gjelder også selv om du ikke har signert kontrakt ennå, siden en muntlig avtale regnes som like bindende som en skriftlig. Det betyr at du ikke ensidig kan trekke deg ut av denne avtalen.

Er det lov å trekke et jobbtilbud?

Så lenge arbeidsforholdet ikke er inngått og arbeidet ikke er påbegynt, så må man falle tilbake på avtalelovens regler. Det vil si at arbeidsgiver er bundet av tilbudet som er gitt deg, og kan kun trekke det tilbake så lenge det ikke er kommet til søkerens kunnskap.

Kan man si nei til å jobbe?

Kan jeg si nei til en vakt? Ja, det kan du. Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å jobbe. Men har du allerede sagt ja til en vakt, er dette bindende, og du må komme på jobb til avtalt tid (med mindre du blir syk, selvfølgelig).

Hvor lenge kan man tenke på et jobbtilbud?

Et tilsettingsbrev har vanligvis svarfrist på en til to uker. Når det er sendt, kan jobbtilbudet ikke trekkes tilbake. Derfor betyr det at du ikke har noe å tape ved å gå i forhandlinger – så lenge du ikke fremmer det som et ultimatum.

Kan man trekke seg fra jobbintervju?

Det er alltid kandidaten som har det siste ordet. De kan faktisk si nei til tilbudet eller trekke seg underveis. De kan sågar si opp i prøveperioden.

Kan man spørre om hvorfor man ikke fikk jobben?

I det private har man ikke krav på å se søkerlisten, men du kan be om en begrunnelse for hvorfor du ikke fikk stillingen. Du kan også kreve at arbeidsgiveren skriftlig gir opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiveren skal da opplyse om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.

Har man krav på å vite hvem som fikk jobben?

Som hovedregel er det ikke innsynsrett i ansettelsessaker, men informasjon om hvem som har søkt en stilling skal være offentlig tilgjengelig. På denne siden svarer vi ut spørsmål om innsyn i ansettelsessaker. Dokumentasjon som er del av en ansettelsesprosess i staten, kan som hovedregel unntas fra offentlig innsyn.

Hva har man ikke lov å spørre om på intervju?

Det vil ikke være anledning til å stille spørsmål om:
 • Seksuell orientering.
 • Etnisitet.
 • Nasjonal opprinnelse.
 • Avstamning.
 • Religion.
 • Livssyn.
 • Graviditet.
 • Adopsjon.

Hva er det ikke lov å spørre om på intervju?

Det finnes en del begrensninger i lovgivningen om hva arbeidsgiveren kan spørre om. For eksempel er det som hovedregel ikke lov å stille spørsmål om graviditet eller seksuell legning, om du er fagorganisert eller om din politiske oppfatning.

Hvordan vet man at jobbintervjuet gikk bra?

Det finnes en rekke ulike tegn som tyder på at intervjuet gikk bra. Du bør blant annet se på arbeidsgiveren (eller intervjueren) sitt kroppsspråk. Hvis vedkommende smiler og virker positiv, er dette alltid et godt tegn. Et annet positivt tegn, er at intervjuet varer lengre enn hva som opprinnelig var planlagt.

Hva en ikke bør si på et jobbintervju?

10 ting du ALDRI må gjøre i et jobbintervju:
 • Være sen.
 • Møt opp uten å vite hvem du skal ha møte med, eller uten deres kontaktinformasjon.
 • Kom uforberedt.
 • Møt opp til intervjuet med feil påkledning.
 • Møt opp uten spørsmål.
 • Ikke snakk i munnen på intervjueren.
 • Glemme intervjuerens navn eller firmanavn.

Har man rett på fri ved jobbintervju?

Står det noe i arbeidsmiljøloven om dette? Svar: Rett til fri for å gå på andre jobbintervjuer er ikke behandlet i arbeidsmiljøloven. Normalt vil en arbeidstaker ikke ønske at ny arbeidsgiver skal vite at man er på denne type jobbintervjuer, og avtale disse utenom alminnelig arbeidstid hos nåværende arbeidsgiver.

Vil ikke bruke sjefen som referanse?

Selv om du ikke trenger å bruke din nåværende sjef som referanse, kan det være bra å nevne at du er på utkikk etter nye utfordringer. Hvis det av ulike grunner er best å holde det hemmelig, så vær tydelig på dette. Fortell intervjueren om grunnen til at du ikke ønsker å benytte deg av din nåværende sjef som referanse.

Hvor lang tid pleier et jobbintervju å ta?

Et jobbintervju varer vanligvis i 45-90 minutter. Det er vanligvis fra 1-3 intervjuere. Etter at du har fått presentert deg, vil arbeidsgiver vanligvis begynne med å fortelle litt om bedriften.

Når blir man kalt inn til jobbintervju?

Selv om det kan variere veldig, er det nokså vanlig at det tar rundt en uke før du hører noe. Det kan også ta opp mot to, men det er kanskje litt vanligere med en. Det kommer litt an på stedet, hvor travle de er, og lignende. Ofte sier de fra til alle som har søkt omtrent når de kan forvente å høre noe.

Hvor mange er det vanlig å kalle inn til intervju?

Det er et krav i staten at minst en fra hver gruppe skal innkalles til intervju. Dette kalles positiv særbehandling. Mange virksomheter har satt seg egne, høyere mål. Du bør sjekke virksomhetens personalreglement eller HR om dere har satt ytterligere krav til å kalle inn kandidater innenfor denne målgruppen.

Leave a Comment