Hvordan man beskriver en person?

Hvordan man beskriver en person? Når du skildrer en person, kan du for eksempel fortelle hvordan personen ser ut, og hvordan han eller hun er. Eksempler på adjektiver du kan bruke ved direkte skildringer: Høy, mørkhåret, syltynn, kortvokst, sjenert, glømsk, redd, barnslig, oppvakt, hissig, romantisk.

Når du skildrer en person, kan du for eksempel fortelle hvordan personen ser ut, og hvordan han eller hun er. Eksempler på adjektiver du kan bruke ved direkte skildringer: Høy, mørkhåret, syltynn, kortvokst, sjenert, glømsk, redd, barnslig, oppvakt, hissig, romantisk.

Hva er et adjektiv eksempel?

Adjektiv er ord som betegner egenskaper ved substantiver. Noen eksempleradjektiver er ordene stor, gammeldags, grønn, fin.

Hva handler om vi holder livet?

«Vi holder livet» er et typisk Hagerup-dikt om sammensatte følelser , som går rett i hjertet på leseren. Diktet er hentet fra samlingen Den syvende natt fra 1947. Vårt hjerte må bestandig ha det sånn. når bare det får holde noe fast.

Hvordan man beskriver en person? – Related Questions

Når ble lykke skrevet?

Lykke er også tittelen på diktet. Det er skrevet av Inger Hagerup, og utgitt da hun var 30 år. Det var hun i 1945.

Når levde Inger Hagerup?

INGER HAGERUP (1905-1985)

Født i Bergen, oppvokst på Vestlandet. Debuterte med diktsamlingen “Jeg gikk meg vill i skogene” i 1939.

Hvorfor flyktet Inger Hagerup til Sverige?

Både Inger og Anders Hagerup deltok i illegalt arbeid, og 1943 flyktet de til Sverige. I Stockholm fantes et litterært miljø av andre norske flyktninger, som Sigurd Hoel, Helge Krog og Aksel Sandemose, og Inger Hagerup fikk en sentral plass blant dem.

Hvilke virkemidler er brukt i Aust-Vågøy?

Form, rim, rytme

gjentakelse som virkemiddel for å understreke innholdet i diktet og trekke frem det som er viktig.

Hvor er Inger Hagerup født?

12. april 1905, Bergen
Inger Hagerup / Født

Hvor bodde Klaus Hagerup?

Den folkekjære forfatteren Klaus Hagerup, som bodde på Viker, bisettes i dag i Fredrikstad domkirke. Klaus Hagerup døde 20. desember, 72 år gammel. Han gikk bort etter lengre tids sykdom.

Hva skjedde med Inger Hagerup under krigen?

Under krigen deltok både Inger og Anders Hagerup i illegalt arbeid, og i 1943 flyktet de til Sverige. Sitt litterære gjennombrudd fikk hun i 1945 med samlingen Videre. Her inngikk blant annet kampdiktet Aust-Vågøy, som var spredt og gjort kjent under krigen.

Hvorfor skrev Inger Hagerup Aust-Vågøy?

Inger Hagerup skrev sitt historiske dikt AustVågøy etter tyskernes raid i Lofoten i 1941 – en dyster forsmak på hva som skulle ramme Finnmark. Okkupasjonsmakten tvangsevakuerte nordmenn og satte bokstavelig talt Finnmark og Nord-Troms i flammer da de trakk seg tilbake fra nordfronten.

Hva er budskapet i Aust-Vågøy?

Med «AustVågøy» forsøker Inger Hagerup å skape motivasjon og pågangsmot blant nordmennene, til å gjøre motstand og ikke la seg kue av tyskerne. Det tyskerne gjorde kan ikke tilgis, og de bør ikke få fortsette å gjør

Hva betyr de kuer aldri oss?

Å, døde kamerater, de kuer aldri oss.” som tolkes slik at Nordmennene er og skal være sterke og at de som døde skal hedres.

Hva slags dikt er Aust-Vågøy?

AustVågøy” er et krigsdikt hentet fra diktsamlingen ”Videre” som ble gitt ut i 1945. Det var dette diktet som hun slo igjennom med. Hun skrev diktet i Sverige like etter mars 1941, og det bygger på hennes opplevelse av den tyske invasjon under 2. verdenskrig.

Hva betyr la våre hjerter hamre?

I navnet på diktet står det at det handler om begynnelsen på andre verdenskrig, at tyskerne brant og drepte mange gårder og menn! – «La våre hjerter hugge med harde, vonde slag» det menes at det som har skjedd skal huskes med sår som ikke vil gro.

Hva skjedde på Austvågøy i 1941?

4. mars 1941 gikk cirka 550 britiske og 52 norske kommandosoldater i land på Austvågøy og angrep blant annet oljeanlegg og sildoljefabrikker i Svolvær, Stamsund, Henningsvær og Brettesnes, og tyske og tyskkontrollerte skip.

Hvordan sammenligne 2 dikt?

Når du skal sammenlikne to dikt, er dette en god framgangsmåte:
  1. Førles dikta flere ganger.
  2. Identifiser de mest vanlige språklige virkemidlene som er brukt i tekstene, og bruk riktige fagbegreper til å beskrive dem.
  3. Nærles dikta nøye, og legg merke til hvordan virkemidlene er med på å framheve tematikken i dikta.

Leave a Comment