Hvordan få dekket reiseutgifter?

Hvordan få dekket reiseutgifter? Du kan få dekket reisen hvis reisen er lenger enn ti kilometer hver vei. Du kan få dekket utgifter til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis behandleren din dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. reisen går over flere takstsoner for offentlig transport.

Hvor mye får man dekket av Pasientreiser?

Følgende satser gjelder for pasientreiser som gjennomføres fra og med 1. januar 2023:
Type sats​Beløp
​Standardsats​2,90 kr per kilometer
​Standardsats for ledsager (kun ved reise med offentlig transport. Må dokumenteres)​2,90 kr per kilometer
​Kostgodtgjørelse​253 kr per døgn

Hvordan fylle ut reiseregning Pasientreiser?

Du kan også ringe Pasientreiser på telefon 05515 for hjelp til utfylling av reiseregningsskjemaet. Bruk ett skjema for hvert behandlingssted. Skal du søke om flere like reiser, kan datoene for disse skrives inn i punkt 6. Helsemessige behov for reiseledsager må dokumenteres, unntatt når pasienten er under 18 år.

Hvem har krav på Pasientreiser?

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise. Å reise med rekvisisjon betyr at pasientreisekontoret organiserer reisen for deg, og velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig.

Hvordan få dekket reiseutgifter? – Related Questions

Hva koster det å ringe Pasientreiser?

Hva koster det å ringe? Å ringe 05515 koster det samme som å ringe til vanlige telefonnummer.

Er det egenandel på pasientreiser?

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Hvem skal bestille pasientreiser?

Rekvisisjon for pasientreise skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker. Mangler det rutegående transport, skal rekvisisjon utstedes av pasientreisekontoret ved at pasienten ringer 05515.

Når må man søke pasientreiser?

Du kan søke etter at reisen er gjennomført. Søknaden sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.

Hvem har rett til pasienttransport?

Pasienten og ledsageren har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven og som dekkes av et foretak etter helseforetaksloven eller som omfattes av fritt behandlingsvalg etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-3.

Når kan man ringe Pasientreiser?

Kontakt ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515. Sentralbordet til Pasientreiser HF har ope på kvardagar fra kl. 08 til kl. 15.

Hvordan kontakte Helfo?

Kontakt oss
  1. telefonnummer: 23 32 70 00.
  2. e-post: post@helfo.no.

Hvem betaler pasienthotell?

Pasienten betaler for oppholdet og søker refusjon via Pasientreiser etter gjeldende takster. Samme regelverk gjelder for ledsager. Dersom sykehuset unntaksvis bistår pasienten med hotellbestilling, må det opplyses om at pasienten selv må betale egenandelen.

Hva er reiseregninger for?

Ansatte på tjenestereise har ofte avtalt med arbeidsgiver at de skal få reiseutgiftene dekket. Dette kan være utgifter til mat, overnatting, drosje mv. For at utgiften skal kunne dekkes skattefritt er det et krav om at den ansatte må levere et bilag og/eller levere en reiseregning til arbeidsgiver.

Når har du krav på diett?

På reiser uten overnatting kan det trekkfritt utbetales dagdiett etter Skattedirektoratets satser, så lenge oppdragsstedet er mer enn 15 km fra reisens utgangspunkt, og reisen varer mer enn 6 timer. Det er imidlertid en forutsetning at arbeidstakeren har merkostnader til kost i forbindelse med reisen.

Når får man kostgodtgjørelse?

På reise i 6 timer eller mer inn i nytt døgn uten overnatting vil arbeidstaker kunne utbetalt full diettgodtgjørelse (tilsvarende siste overnatting). Når det gjelder måltidstrekk foretas det på tilsvarende måte som ved reiser innenlands.

På hvilke måter kan en ansatt få dekket sine reiseutgifter?

Det er vanlig at arbeidsgiver dekker reiseutgifter på én av to måter; ved refusjon eller ved utgiftsgodtgjørelse. I utgangspunktet står arbeidsgiver og de ansatte fritt til å avtale refusjon eller utgiftsgodtgjørelse.

Har jeg krav på reisefradrag?

Reisefradraget gis til alle, uansett hvordan du kommer deg til jobben. Det eneste kravet er at du har lang nok avstand til jobben. Et par viktige punkter gjør at mange får dette fradraget: Du får fradrag uansett hvordan du kommer deg til jobben: med sykkel, båt, tog, buss eller til fots.

Hva er reisefradrag?

Du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket kommunikasjonsmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted etter sats.

Kan NAV dekke reiseutgifter?

Du kandekket reiseutgifter når du reiser til for eksempel skole, kurs eller lærlingplass hver dag eller jevnlig. For at du skal kunne få dekket stønad til daglig reise, må reiseavstanden være 6 kilometer eller mer hver vei mellom hjemmet ditt og tiltaket/utdanningsstedet.

Hvor mye kan jeg få fra NAV?

I dagpenger får du 80 prosent av inntekten din, altså dagpengegrunnlaget, opp mot 300.000 kroner (3G) i året. Deretter får du 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er over 300.000 kroner opp mot 600.000 kroner. Maksbeløpet for dagpenger er dermed 427.200 i dagpenger – 35.600 i måneden.

Leave a Comment