Hvor mye tjener en helsesekretær i året?

Hvor mye tjener en helsesekretær i året? Ansiennitetsopprykk i perioden mai 2022 er på ansiennitetsnivå for seks år og ligger på laveste garanterte årslønn på 393 200, og krysser ansiennitetsnivået til åtte år, så får man en lønnsøkning til 404 600 (404 600 – 393 200 = 11 400), en lønnsøkning på 11 400.

Hvilke mulige arbeidssteder kan du finne for en helsesekretær?

Helsesekretærer kan jobbe på sykehus, legekontor, helsesentre, helsestasjoner, innen eldreomsorg, rusomsorg, psykiatri eller andre deler av helsevesenet.

Hvor mye tjener en autorisert helsesekretær?

mai 2021 er på ansiennitetsnivå for 6 år og har laveste garanterte årslønn (378.900), og krysser ansiennitetsnivået til 8 år, så får man en ytterligere lønnsøkning på kroner 11.400 ved opprykk til 8 års ansiennitet (378.900 + 11.400 = 390.300).

Hva tjener en helsesekretær i måneden?

Generelt tillegg og heving av garantilønnsnivåene
Ansiennitet0 år16 år
Årslønn per 1. juli 2019350800430000
Generelle tillegg per 1. september 202014001400
Ny årslønn per 1. september 2020352200431400

Hvor mye tjener en helsesekretær i året? – Related Questions

Hvor mange helsesekretærer per lege?

Legeforeningen anslår at det på fastlegekontorene er ansatt rundt 0,8 personer (helsesekretærer) per lege. I sykehus er det rundt 8,2 ansatt per lege (14). Helsefokuset i befolkningen gjør at folk oppsøker lege for mindre.

Hva er forskjell på legesekretær og helsesekretær?

Medisinsk sekretær/legesekretær er ikke en beskyttet tittel med autorisasjon, men personer med denne bakgrunnen kan utøve og søke på nøyaktig de samme jobbene som en helsesekretær. Men, i motsetning til helsesekretærutdannelsen er dette en utdannelse du kan fullføre på kun ett år.

Er helsesekretær fagarbeider?

Helsesekretær får en offentlig godkjenning som helsesekretær. De som blir dette får en autorisasjon som helsepersonell. Det er ikke helt som et fagbrev, men ganske likt. Da du tar fagbrev er det to år på skole og to år som lærling.

Hvor mye tjener en sekretær?

Lønn for helsesekretær på legekontorer
Ansiennitet/erfaring0 – 1 år16 år og over
Årslønn363 700 30446 000

1 more row

Hvordan bli helsesekretær i voksen alder?

Det er Fylkeskommunen som har ansvar for videregående opplæring for denne gruppen. Du kan ta generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse som voksen. Cefalon AS vil kunne bistå med alle praktiske kurs som må til for å kunne ta endelig eksamen som helsesekretær som voksen.

Hvor mange timer praksis helsesekretær?

Et vitnemål krever også at du dokumenterer 526 timer praksis i faget. Når dette er på plass, sammen med alle nødvendige eksamener, kan du be om å få utstedt et vitnemål. Dette bruker du for å søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Da får du tittelen autorisert helsesekretær.

Har helsesekretær fagbrev?

Fagbrev passer for deg som ønsker å arbeide selvstendig som helsesekretær. Du kan blant annet jobbe på legekontor, sykehus, helsesentre eller i andre deler av helsevesenet.

Kan en helsefagarbeider jobbe som helsesekretær?

Nei, i utgangspunktet ikke. Helsesekretær og helsefagarbeider er to yrker som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet som betyr det er to beskyttet yrkestitler. Hvis du har autorisasjon som helsefagarbeider, har du ikke det automatisk som helsesekretær fordi utdanningen er annerledes.

Hvor mye koster autorisasjon helsesekretær?

Du må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-. Gebyret betaler du i Altinn når du registrerer søknad om autorisasjon.

Hva gjør en helsesekretær på legekontor?

Helsesekretærer er sekretærer som er tilpasset til arbeid i helsevesenet. Som helsesekretær er man ofte den personen pasienten møter først når man oppsøker et legekontor eller et sykehus. Vanlige arbeidsoppgaver innebærer sekretær- og kontorarbeid, laboratoriearbeid og serviceytelse ovenfor pasienter.

Hvor fort får man autorisasjon?

Sjekk med utdanningsstedet eller fylkeskommunen om de søker om autorisasjon for deg. Det skjer gjennom en automatisk prosess som gir deg autorisasjon samme dag som du betaler gebyret. Hvis du søker på egenhånd, er saksbehandlingstiden inntil 3 måneder.

Hvor kan man jobbe som medisinsk sekretær?

Som Medisinsk sekretær vil du først og fremst finne arbeid innenfor sykehus, legesentre, større sykehjem, medisinske utstyrsfirma og farmasøytiske firma, men også innenfor vikarbyråer som leier ut arbeidskraft til helsesektoren.

Hva skal til for å få autorisasjon som helsesekretær?

For å få autorisasjon som helsesekretær må du gå Helsesekretærlinjen på videregående skole i ditt fylke. Det er et 3-årig løp som gir autorisasjon etter endt eksamen. Er du medisinsk sekretær, legesekretær (utdannet før 1995) eller tilsvarende kan du likevel få autorisasjon.

Hvordan være en god sekretær?

Personlige egenskaper

En sekretærvære rask og nøyaktig, og til enhver tid ha oversikt. Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning, og gode språkkunnskaper er en fordel.

Leave a Comment