Hvor kan jeg selge frimerker?

Hvor kan jeg selge frimerker? Frimerker selges både enkeltvis, i hefter, på rull og som hele ark. Du kan kjøpe frimerker i vår nettbutikk, på Posten eller på bensinstasjoner, kiosker, bokhandlere etc.

Frimerker selges både enkeltvis, i hefter, på rull og som hele ark. Du kan kjøpe frimerker i vår nettbutikk, på Posten eller på bensinstasjoner, kiosker, bokhandlere etc.

Hvem takserer frimerker?

Enger utfører alle typer takseringer av frimerker, gamle brev og kort, både norske og utenlandske og gir råd og veiledning til samlere og andre interesserte.

Kan man bruke frimerker på nytt?

Et brukt frimerke kan ikke brukes på nytt. Når man betaler en porto, gjelder det selvsagt bare for en gangs bruk, sier han. Posten har dialog med nettauksjonene, og gjort dem oppmerksom på at det ikke er lov å annonsere med at dette er frimerker som kan brukes til porto.

Hvor kan jeg selge frimerker? – Related Questions

Hvordan selge frimerker?

Du kan annonsere i frimerkeblader eller bruke nettauksjoner. Både eBay og Qxlhar egne avdelinger for salg av frimerker. Men for å lykkes bør du vite litt om hva du selger og cirka verdi. Alternativt kan du benytte deg av bekjente som kan hjelpe deg med tanke på beskrivelse og prissetting.

Hva gjør man med gamle frimerker?

Kan jeg fortsatt bruke gamle B-frimerker? Valørløse B-frimerker kan brukes etter nyttår, men skal fases ut på sikt. Frimerkene får samme verdi som ny pris for «innland». Hele ruller av valørløse B-frimerker kan byttes inn gebyrfritt på postkontor eller ved å ta kontakt med Frimerketjenesten.

Når går frimerker ut på dato?

Fordelen med det nye frimerket er at det ikkje går ut på dato. Har du først kjøpt frimerket til gjeldande porto er det gyldig sjølv om portoen skulle stige FØR du får bruka det.

Hvor kan man levere inn brukte frimerker?

Folk som vil gi frimerker kan enten sende dem direkte til Tubfrim på Nesbyen eller levere dem i en konvolutt eller pose på kommunehuset.

Kan frimerker spores?

Kan sendingen spores? Nei. Om du ønsker sporing og forsikring inkludert, kan den sendes som Norgespakke™. Kan jeg bruke digitale frimerker når jeg skal sende noe til utlandet?

Hva skjer med post uten frimerke?

Dersom en sending mangler eller har for lite porto, må avsender betale manglende porto og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale; 61,– kroner for faktura og 12,– kroner per brev.

Kan man bruke frimerker flere ganger?

Kan man bruke frimerker flere ganger? Et brukt frimerke kan ikke brukes på nytt. Når man betaler en porto, gjelder det selvsagt bare for en gangs bruk, sier han.

Hvor mye koster et frimerke?

Du kan bruke frimerker på brev opptil to kilo. Prisen beregnes etter hvilken størrelse og vekt sendingen din har.

Brev med kode – digitalt frimerke.

Vekt inntilInntil 2 cm tykk2–7 cm tykk
20 g19,–55,–
50 g25,–55,–
100 g28,–55,–
350 g46,–55,–

Hvorfor har vi frimerker?

Frimerke er et bevis, oftest i form av et lite, trykt papirstykke, for at en avsender av et brev eller en postsending har betalt porto for fremsending. Som oftest er frimerket en rektangulær papirlapp som festes til en konvolutt.

Hva er frimerker verd?

Verdien på frimerker i denne katalogen gjenspeiler markedsprisen for frimerker i normalkvalitet. Prisene er oppgitt i NOK.

Hvordan verdisette frimerker?

Slik går du frem:
  1. Du kan blant annet ta kontakt med en frimerkeklubb for å få en vurdering på verdien av frimerkesamlingen din.
  2. Det er smart å skaffe seg kunnskap om verdi på frimerker før du eventuelt velger å selge – slik at du unngår å bli lurt.

Er Porto og frakt det samme?

Ordet porto benyttes som betegnelse på leveringer hvor sender betaler fraktomkostningene, og ikke mottaker. Det motsatte er betegnelsen “oppkrav” hvor mottaker betaler kostnaden (portoen) for transporten.

Er det lov å sende penger i Posten?

Verdien må skrives på brevet. Verdien kan angis med virkelig eller lavere verdi, maksimum 40 000,– kroner. Penger og frimerker må oppgis med virkelig verdi. Brevet forsegles med forseglingstape godkjent av Posten.

Skal man skrive avsender på et brev?

Alle sendingene skal ha samme avsender og en fullstendig norsk avsenderadresse (returadresse).

Leave a Comment