Hvor kan jeg kjøpe en skilpadde?

Hvor kan jeg kjøpe en skilpadde? Innførsel, hold og salg av skilpadder og andre reptiler har vært forbudt i Norge siden 1976, og dyr som holdes ulovlig blir beslaglagt. Dersom du ønsker å innføre og holde en skilpadde (eller overta et allerede innført dyr) må du søke dispensasjon fra Mattilsynet.

Innførsel, hold og salg av skilpadder og andre reptiler har vært forbudt i Norge siden 1976, og dyr som holdes ulovlig blir beslaglagt. Dersom du ønsker å innføre og holde en skilpadde (eller overta et allerede innført dyr) må du søke dispensasjon fra Mattilsynet.

Er det lov å ha skilpadde i Norge?

Tidligere kunne du få dispensasjon til å ha skilpadde dersom du var allergisk mot pels. Dette er ikke aktuelt lenger, siden du nå kan velge mellom 19 lovlige reptiler. Du behøver ikke dispensasjon fra Mattilsynet for å holde viltlevende reptiler og amfibier i fangenskap. Men du må ha tillatelse fra Miljødirektoratet.

Hva trenger man for å ha en skilpadde?

Skilpaddene bør alltid ha tilgang til høy fra ville vekster. Høyet må være av god kvalitet, det vil si grønt, tørt og støvfritt. Høy fungerer både som mat, gravemateriale og gjemmested. Du kan gjerne tørke ville planter og tilby dem på sensommeren og høsten, når tilgangen på ugress er begrenset.

Hvor kan jeg kjøpe en skilpadde? – Related Questions

Kan alle skilpadder svømme?

Den elsker å bade og er en svært dyktig svømmer.

Kan en skilpadde drukne?

Skilpadda kan også drukne, noe som ofte skjer ved at de vikler seg inn i drivgarn og ikke kommer seg opp til overflaten for å trekke luft. Det er funnet en direkte sammenheng mellom vanntemperaturen og tida en skilpadde kan oppholde seg i vannet uten å puste.

Hvor stort akvarium trenger en skilpadde?

Terrarium tilpasset trekjølskilpadden

For ett voksent enkeltindivid kan det passe med et akvarium med en grunnflate på 120 cm x 50 cm og en høyde på 50 cm. Ved gruppehold bør akvariet være minst 200 cm langt og innredes med flere solingsplasser. Vanndelen bør ha en dybde på minst 20 cm.

Hvor lenge lever en hus skilpadde?

Skilpadder lever normalt i over 50 år, noen opp mot 100 år. Å holde et slikt dyr i fangenskap medfører derfor et betydelig ansvar, og du bør tenke nøye gjennom om du er forberedt på å ta deg av et dyr over lang tid.

Hvor ofte spiser en skilpadde?

Unge skilpadder bør fôres daglig, voksne hver annen dag eller tre ganger i uken. Rent og friskt vann skal alltid være tilgjengelig til å bade i og drikke. Unge skilpadder bør fôres daglig, voksne hver annen dag eller tre ganger i uken. Rent og friskt vann skal alltid være tilgjengelig til å bade i og drikke.

Hvor lenge kan en skilpadde leve?

Den grønne havskilpadden blir opptil 1,5 meter lang. Det tyngste individet som har blitt fanget veide 395 kg, men gjennomsnittsvekten på voksne individer er rundt 200 kg. Arten har en levealder på opptil 80 år i naturen.

Er det lov å ha skilpadde som kjæledyr?

Skilpadder er sosiale dyr som bør holdes minst to sammen. Dersom du ønsker å holde en skilpadde må du søke dispensasjon fra Mattilsynet.

Kan skilpadder være farlige?

Den er et rovdyr som tar det meste som rører seg i vannet. På tungen har den en marklignende utvekst som den bruker som åte for å fange fisk. Av gemytt er den hissig, og bittene kan være farlige. Den kan for eksempel med letthet bite av en finger på et menneske.

Kan skilpadder gå ut av skallet?

Skallet er vokst sammen med ribbein og ryggvirvler, så skilpadda kan ikke krype ut av skallet sitt, slik en eremittkreps kan, for det sitter fast og vokser sammen med skilpadden hele livet.

Kan skilpadder spise tomat?

Frukt må aldri gis, heller ikke grønnsaker som tomat, isbergsalat, gulrot, brokkoli osv. Kalsium/vitaminpulver drysses på foret 1-2 ganger i uken. Sepiaskall og vann må alltid være tilgjengelig.

Kan skilpadder høre?

Lyd. Som regel er skilpaddene stumme, men ungene og hannene lar sin stemme høre nå og da, hannene særlig i paringstiden, da de er biske og kjemper innbyrdes.

Leave a Comment