Hvor finner jeg mitt helsekort?

Hvor finner jeg mitt helsekort? Logg inn og bestill helsetrygdkortet på helsenorge.no (gjelder også deg som har d-nummer og BankID). Har du ikke BankID/mulighet til å bestille kortet på helsenorge.no, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på +47 23 32 70 00.

Logg inn og bestill helsetrygdkortet på helsenorge.no (gjelder også deg som har d-nummer og BankID). Har du ikke BankID/mulighet til å bestille kortet på helsenorge.no, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på +47 23 32 70 00.

Kan man reise uten helsekort?

Hva om man har glemt eller ikke har fått helsetrygdkortet? Dersom du har glemt kortet eller ikke enda har fått kortet før avreise, kan du likevel reise uten. Ved behov for nødvendig helsehjelp i utlandet i EØS-området eller Sveits kan man ta kontakt med Helfo (telefon +47 23 32 70 00).

Hva er et helsekort?

Helsekort for gravide er en pasientjournal på papir og et bindeledd mellom deg, lege, jordmor og sykehus. Slik får alle den samme informasjonen om deg og ditt barns helse, og hvilke særskilte behov dere eventuelt har.

Hvor finner jeg mitt helsekort? – Related Questions

Er helsekort gratis?

Europeisk helsetrygdkort er et gratis kortbevis for alle som er medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her eller i et annet EØS-land eller i Sveits. Helsetrygdkortet gir rett til nødvendig medisinsk behandling ved offentlige helsevesen i EØS-land (og Sveits) når du er ute på reise.

Er Helfo kort gratis?

Kortet gjelder i EØS-området og Sveits, opplyser fagkoordinator Marianne Storemyr ved Helfo servicetjenester. På helsenorge.no finner du informasjon om Europeisk helsetrygdkort og kan bestille kortet. Det er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort og er gratis.

Er NAV og Helfo det samme?

I 2006 ble NAV etablert, og enheten skiftet navn til NAV Helsetjenesteforvaltning. Forvaltningsansvaret for helserefusjon ble flyttet fra NAV til Helsedirektoratet i 2009, og enheten endret navn til Helfo.

Hva står Helfo for?

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Hva er oppgaven til Helfo?

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester. På denne siden finner du nøkkeltall og -informasjon fra 2019. Helfo forvalter årlig om lag 35 milliarder kroner.

Hva dekker Helfo i utlandet?

Du kan få refusjon for faktiske utgifter, begrenset oppad til 4283 kroner (4174 kroner i 2021) per påbegynt døgn, ved nødvendig sykehusopphold i utlandet. Satsen, som fastsettes årlig av Stortinget, inkluderer medisiner, legehjelp og pleie som blir gitt under oppholdet på sykehuset.

Er det gratis å være på sykehus i Norge?

Blir du innlagt på sykehus og er medlem av den norske folketrygden, betaler du ikke for behandling, medisiner eller sykehusopphold. Gravide skal heller ikke betale for kontroll i den offentlige helsetjenesten under svangerskap.

Hvem har rett på gratis helsehjelp?

​Alle som bor i Norge har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det gjelder også flyktninger og andre innvandrere som har lovlig opphold.

Hvordan få helsekort?

Er du medlem av folketrygden, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort. Kortet bestilles fra Helsenorge.no og dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.

Hva må du ha for å få dekket sykehusopphold innen EU EØS?

Hva kan du få dekket. Hvis du mottar behandling i et annet EU/EØS-land, vil du kunne få dekket utgiftene dine dersom behandlingen tilsvarer den helsehjelpen du ville fått i Norge. Helsehjelpen du skal motta enten være lik eller sammenlignbar med den helsehjelpen du ville fått i den offentlige helsetjenesten i Norge.

Hvordan sende dokumenter til Helfo?

Når du benytter digitalt skjema i Altinn, vil Helfo få søknaden raskt. ​Hvis du er registrert i kontaktregisteret til Difi (Direktoratet for Forvaltning og IKT), får du en bekreftelse på SMS eller e-post når søknaden er mottatt hos Helfo.

Er det nødvendig med Europeisk helsetrygdkort?

Du må ikke ha med deg europeisk helsetrygdkort på reisen, men det er anbefalt dersom du skal reise og oppholde deg i et EØS-land. Europeisk helsetrygdkort gjør det lettere for deg å dokumentere at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp på samme vilkår som du har her i Norge.

Er Europeisk helsetrygdkort gyldig i Storbritannia?

Hvis du reiser som turist til Storbritannia, kan du ikke benytte Europeisk helsetrygdkort der. En avtale mellom Norge og Storbritannia sikrer likevel dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp under midlertidig opphold.

Hvilke land er medlem av EØS?

Landene i «Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet» (EØS) kalles enten for EU/EØSland eller EØSland. Disse består av EU-landene, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.

EU/EØSlandene

  • Belgia.
  • Bulgaria.
  • Danmark.
  • Estland.
  • Finland.
  • Frankrike.
  • Hellas.
  • Irland.

Hvem utsteder Europeisk helsetrygdkort?

Hvis du reiser på ferie til Norge eller et annet EU/EØS-land enn det nye bostedslandet ditt, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort. Helfo utsteder Europeisk helsetrygdkort til utflyttede pensjonister som har rettighetsdokument S1.

Er sykehus gratis for turister i Norge?

Som turist fra land utenfor EU/EØS eller Sveits har du ikke rett til å få dekket utgifter til medisinsk behandling av den norske folketrygden. Du har heller ikke rett til støtte til hjemreise.

Leave a Comment