Hvilken trikse sparkesykkel er best?

Hvilken trikse sparkesykkel er best?
Trikse sparkesykkelene i denne testen

Extreme Trikse Sparkesykkel 8.0 PRO (Best i test)
My Hood Trikse Sparkesykkel 7.0 (Best til prisen)
Stunted Urban EX Trikse Sparkesykkel.
Extreme Trikse Sparkesykkel 6.5.
Stiga Hood Trikse sparkesykkel.
Razor A125 (GS) Trikse Sparkesykkel.

Trikse sparkesykkelene i denne testen
  • Extreme Trikse Sparkesykkel 8.0 PRO (Best i test)
  • My Hood Trikse Sparkesykkel 7.0 (Best til prisen)
  • Stunted Urban EX Trikse Sparkesykkel.
  • Extreme Trikse Sparkesykkel 6.5.
  • Stiga Hood Trikse sparkesykkel.
  • Razor A125 (GS) Trikse Sparkesykkel.

Hvor høyt styre på sparkesykkel?

Det handler altså om stil, smak og hva man er vant til og best kan foretrekke.
PersonhøydeTypisk alderAnbefalt sparkesykkel høyde
149-160 cm11-13 år75-85 cm
160-172 cm13-15 år78-85 cm
Over 172 cm15+ år79+ cm

Hva er Stuntsparkesykkel?

Stuntsparkesyklene har hjul beregnet for baner og ramper med jevnt underlag, og de er derfor gjerne litt mindre. Stuntsykler lages i titan så det er enkle å hoppe og trikse med. Dette er solide sparkesykler, laget for fart og lengre transportetapper.

Hvilken trikse sparkesykkel er best? – Related Questions

Hvor mange kilo tåler en el sparkesykkel?

De fleste el sparkesykler har en maksvekt på mellom 100-120kg i maksvekt. Dersom føreren veier mer enn dette, bør man velge kraftigere modeller som tåler eksempelvis en maksvekt på ca 130-150 kg.

Er det lov å kjøre Elsparkesykkel med sete?

Elsparkesykkel med sete er ikke lov å kjøre med i Norge. Sete er kun tillatt på kjøretøy med selvbalanserende teknologi (som eksempelvis denne doningen som Dinside har testet). – Det betyr at dersom en ellers lovlig elektrisk sparkesykkel utstyres med sete blir den ulovlig å bruke.

Kan barn under 12 år kjøre el sparkesykkel?

Aldersgrense på elsparkesykkel

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel er 12 år. Husk at utleieselskapene kan ha høyere aldersgrense, for eksempel 16 eller 18 år.

Hva skjer hvis barn under 12 år kjører el sparkesykkel?

Barn under strafferettslig alder kan ikke ilegges bøter eller straff for ulovlig bruk av elsparkesykkel. Den generelle regelen i vegtrafikkloven § 17 kan imidlertid brukes for å holde foreldrene ansvarlig for barnas ulovlige bruk av elsparkesykkel som foreldrene eier eller disponerer.

Kan barn bruke elsykkel?

Det er ingen aldersgrense for bruk av vanlig sykkel, selv om det er alminnelige krav til aktsomhet og varsomhet i trafikken. Siden el-sykkel er å regne som en sykkel, gjelder dette også el-sykler. Det er heller ingen ferdighetskrav som til vanlige kjøretøy. Det betyr at selv små barn kan kjøre el-sykkel fullt lovlig.

Hva er lovlig fart på el sparkesykkel?

Sperret for hastighet over 20 km/t

Det er ikke fartsgrenser for bruk av elsparkesykler, men de må ha hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 kilometer i timen med motorkraft.

Er det påbudt med hjelm på elsykkel?

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel blir 12 år. Det blir påbud om at barn under 15 år skal bruke hjelm.

Er det lov å stå 2 på en elsparkesykkel?

Promillegrensen for bruk av elsparkesykler er 0,2. Det er bare lov med én person på elsparkesykkelen For din egen og andres sikkerhet er det ikke lov å kjøre med passasjer. Brudd gir deg bot på 3000 kroner. Vis hensyn når du parkerer Det er ditt ansvar å parkere elsparkesykkelen slik at den ikke står i veien for andre.

Kan man kjøre el sparkesykkel på snø?

I forhold til kjøring om vinteren anbefaler vi i prinsippet aldri vinterkjøring, da sparkesykkelen lett kan bli skadet av saltet fra veiene og oppbevaringen etter kjøring. Skader knyttet til vinterbruk dekkes ikke av garanti.

Blir el-sparkesykkel ødelagt i regn?

Vi anbefaler å unngå vanndammer og tungt regn. Skulle du være så uheldig at din sparkesykkel får en ytre skade i form av sprekker o.l. så vil dette redusere produktets vannresistent.

Hva skjer hvis du blir tatt med ulovlig sparkesykkel?

Blir du tatt i å bruke en elsparkesykkel som går fortere enn 20 kilometer i timen, står du i fare for å bli bøtelagt, tape førekortet og i verste fall havne i fengsel. Havner du i en ulykke vil forsikringsselskapet neppe hjelpe deg, og du vil måtte ta erstatningsansvaret selv.

Hvor farlig er el-sparkesykkel?

10 ganger høyere risiko for å bli skadet på el-sparkesykkel

Det er 10 ganger høyere risiko for å bli skadet i en ulykke med el-sparkesykkel enn vanlig sykkel, og risikoen er over tre ganger så høy om natten.

Hvor mange ulykker skyldes elsparkesykkel?

Det er langt flere som skader seg på elsparkesykkel enn på vanlig sykkel. Risikoen for en ulykke er 5 til 7 ganger større med elsparkesykkel enn med sykkel, og denne er noe høyere blant ungdom enn blant voksne, slår TØI fast. I 2021 ble det rapportert om totalt 1879 skader med elsparkesykkel, kun i Oslo.

Hvor mange ulykker skyldes el sparkesykkel?

Vi nærmer oss 1 million importerte elsykler og elsparkesykler de siste fem årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som NRK har hentet inn. Statistikken viser samtidig at antall ulykker har økt, og i 2021 ble det rapport om totalt 1.879 skader med elsparkesykkel, bare i Oslo, skriver kanalen.

Leave a Comment