Hva slags dikt er Aust-Vågøy?

Hva slags dikt er Aust-Vågøy? ”Aust-Vågøy” er et krigsdikt hentet fra diktsamlingen ”Videre” som ble gitt ut i 1945. Det var dette diktet som hun slo igjennom med. Hun skrev diktet i Sverige like etter mars 1941, og det bygger på hennes opplevelse av den tyske invasjon under 2. verdenskrig.

AustVågøy” er et krigsdikt hentet fra diktsamlingen ”Videre” som ble gitt ut i 1945. Det var dette diktet som hun slo igjennom med. Hun skrev diktet i Sverige like etter mars 1941, og det bygger på hennes opplevelse av den tyske invasjon under 2. verdenskrig.

Hva er tema i Aust-Vågøy?

Temaet i “AustVågøy” er tyskernes angrep på byen AustVågøy under 2. verdenskrig. Inger Hagerup opplevde krigen, og dette diktet er trolig basert på hva hun selv opplevde. Det er mulig diktet også har en dypere mening, et budskap til oss som leser det.

Hvilke virkemidler er brukt i Aust-Vågøy?

Form, rim, rytme

gjentakelse som virkemiddel for å understreke innholdet i diktet og trekke frem det som er viktig.

Hva slags dikt er Aust-Vågøy? – Related Questions

Hvilke virkemidler blir brukt i dikt?

Disse virkemidlene har vi
 • Allusjon.
 • Besjeling.
 • Gjentakelse.
 • Humor.
 • Ironi.
 • Klisjé
 • Kontrast.
 • Metafor.

Hva betyr La våre hjerter hugge?

I navnet på diktet står det at det handler om begynnelsen på andre verdenskrig, at tyskerne brant og drepte mange gårder og menn! – «La våre hjerter hugge med harde, vonde slag» det menes at det som har skjedd skal huskes med sår som ikke vil gro.

Hvilke virkemidler har vi?

De språklige virkemidlene vi her vi ta for oss er:
 • Ordvalg.
 • Slang og sjargong.
 • Allusjon og intertekst.
 • Gjentakelse.
 • Humor.
 • Ironi og sarkasme.
 • Klisjé
 • Metafor.

Hva er språklige virkemidler i en novelle?

Språklige virkemidler kan være som i andre tekster. Her kan du se etter hva slags billedspråk som er brukt (metaforer, symboler, sammenligninger), om det finnes frempek eller tilbakeblikk, om du finner gjentagelser, kontraster osv.

Hva gjør virkemidler?

Formålet med språklige virkemidler er å forsterke, gi kraft, gi positive eller negative assosiasjoner, eller å bedre forståelsen. På norsk skriftlig eksamen er én av mange ting man skal gjøre, ofte å gjøre rede for og reflektere over bruken av språklige virkemidler i en tekst.

Kva er litterære virkemidler?

Litterære virkemidler kan også være språklige. Eksempler på språklige virkemidler er metaforer, sammenlikninger, adjektivbruk og overdrivelse. Andre litterære virkemidler som ikke er språklige kan feks være frempek, tilbakeblikk, sirkelkomposisjon og synsvinkel.

Hva er allusjon i et dikt?

En allusjon er en hentydning til en annen kjent tekst eller hendelse – og kan være et delvis skjult sitat.

Hvordan finne motivet i et dikt?

For å finne motivet i en tekst kan vi stille dette spørsmålet: Hva bruker forfatteren for å konkretisere temaet? Ved å stille spørsmålet: “Hva vil forfatteren si oss med teksten?” kommer vi fram til tekstens BUDSKAP. La oss bruke disse tre begrepene på diktet “Eit ord” av Olav H.

Hva er forskjell på metafor og besjeling?

Besjeling. Når vi bruker virkemidlet besjeling, tillegger vi konkrete ting, dyr og planter menneskelige egenskaper. Dette er en type metafor.

Hva heter det når man sier noe men gjør noe annet?

Med en simile blir en ting sammenliknet med noe annet, og med en metafor blir en ting satt i stedet for den tingen som skal beskrives. En simile er når vi sier at et menneske gjorde noe «som en løve», og en metafor er når vi sier at «han er en løve».

Hvorfor bruker man kontraster i dikt?

KONTRASTER blir ofte brukt som motsetninger for å tydeliggjøre, understreke eller forsterke noe. Eksempler på kontraster kan være rike mot fattige, gode mot onde, helter mot skurker. Andre eksempler kan være motsetning mellom by og land, kulturmotsetninger og generasjonsmotsetninger.

Hva gjør besjeling med et dikt?

Besjeling er et språklig virkemiddel som gir menneskelige egenskaper til konkrete ting, deriblant dyr. Virkemiddelet puster liv i ellers ganske kjedelige objekter i tekster. Blant de språklige virkemidlene, er besjeling noe vi tidlig lærer.

Hva er forskjell på besjeling og personifikasjon?

Noen teoretikere skiller mellom besjeling, som gir menneskelige egenskaper til ting eller konkrete fenomener, og personifikasjon, som gir abstrakte begreper mennesketrekk.

Hva er metaforer i dikt?

Metaforer er ord, språklige uttrykk eller ulike former for billedspråk som brukes med overført betydning. Det vil si at en skriver eller snakker om én ting for å uttrykke en annen ting. En metafor er en sammenligning der sammenligningsordet ikke er med.

Hva er allegori i dikt?

Ordet allegori er hentet fra gresk og betyr “å tale annerledes, å tale i bilder”. En allegorisk tekst er ei konkret fortelling som i tillegg kan eller bør oppfattes som et bilde på noe større og (mer) vesentlig.

Hva er forskjellen på allegori og allusjon?

Allegori og allusjon

Et annet begrep allegori ligner på, er allusjon. Her ligger likheten også i skrivemåten av de individuelle ordene. Mens en allegori er en hel enhet, så brukes en allusjon til å beskrive noe i en litt mindre skala. En allusjon er noe som ofte forekommer i litteratur.

Leave a Comment