Hva skriver man til pårørende?

Hva skriver man til pårørende?
Det er vanlig å uttrykke kondolanse til de nærmeste pårørende av avdøde.Typisk kan det være vanlig å si:

“Kondolerer”
“Jeg føler med deg”
“Du har min dypeste medfølelse”
“Jeg har ikke ord”
“Dette var veldig trist å høre”
“Takk for at jeg fikk, eller får delta på en verdig avslutning av avdødes liv”

Hva skriver man på kort til begravelser?

FORSLAG TIL TEKST PÅ KONDOLANSE KORT
 • Vår dypeste medfølelse i sorgen og savnet.
 • Vi tenker på dere. Varme hilsener fra…….
 • Han/hun var så kjær og så tung å miste, vi føler med dere.
 • Vår tanker er hos dere i denne sorg tunge tiden.
 • Våre varmeste tanker i denne tunge tiden.
 • Uforglemmelig.
 • La gode minner bære sorgen.

Hva skriver man som siste hilsen?

Forslag til tekst på sløyfebånd og kort
 • En siste hilsen.
 • En siste hilsen til et nydelig menneske.
 • Et siste farvel.
 • Du minnes med kjærlighet.
 • Høyt elsket dypt savnet.
 • Dypt savnet.
 • Hvil i fred.
 • Fred over ditt minne.

Hva sier man til pårørende i begravelse?

I slike situasjoner er helt naturlig å kun si «kondolerer», men man kan også bruke tilsvarende uttrykk som «jeg sørger med deg» eller «min dypeste medfølelse». Et vennlig blikk og en klem eller et godt håndtrykk kan også være tilstrekkelig.

Hva skriver man til pårørende? – Related Questions

Hva sier man til noen som har mistet et familiemedlem?

“Kondolerer” betyr “jeg føler med deg”. Det er fint å formidle til noen som har mistet en de er glad i. Likevel føler man av og til at ordet blir litt kaldt og kort, og man leter etter alternativer. “Jeg tenker på deg”, eller “jeg føler med deg” kan være alternativer.

Hva skriver man til noen som har mistet et familiemedlem?

Jeg ser du er der. Jeg tenker på deg. Det som har skjedd er trist. Vi må erkjenne at det finnes ikke noen ord som i et kort møte vil gjøre sorgen lett.

Uttrykke medfølelse

 • Ikke si det kunne vært mye verre!
 • Del heller ikke dine forestillinger om at livet nå kommer til å bli vanskelig for den som er i sorg.

Hvordan oppgi pårørende?

Nærmeste pårørende skal være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasient. I denne vurderingen skal det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: Ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasient eller bruker. Barn over 18 år.

Hva sier man i tale i begravelse?

Husk at du kan inkludere noen historier fra den avdødes liv om ønskelig. Siden talen handler om å minnes den avdøde, kan du gjerne snakke litt om personen som har gått bort sin oppvekst. Du kan også fortelle om personens yrke, familieliv og hobbyer. Få gjerne frem hvordan avdøde var som person.

Hvordan skal man kle seg i begravelse?

Hva har man på seg i begravelsen? Det er ingen bestemte regler for hvordan man må gå kledd. Tradisjonelt er man i forbindelse med begravelse gjerne ikledd mørke og diskrete klær. Generelt bør man være pent antrukket.

Kan man ha hvit skjorte i begravelse?

Du kan eksempelvis ta på deg svart bukse, en pen skjorte og mørke sko. Skjorten kan gjerne være hvit, og de fleste har også en mørk jakke som en kan slenge på om været er surt.

Hvilken vei ligger man i kisten?

Det finnes ingen regler for hvilken vei personer skal gravlegges, men i Nord-Norge er det tradisjoner for at avdøde skal ligge med hodet mot vest og føttene mot øst. Det er også slik faren ligger begravet.

Hvem gir bårebukett?

Bårebuketter gis fra familie, venner og kjente. Bårebuketter er mindre dekorasjoner og gis gjerne fra venner og kolleger.

Hvem skal man gå i begravelse til?

I tillegg til familie og omgangskrets, er det vanlig å gå i begravelsen til fjernere relasjoner, som naboer og bekjente. Mange går også i begravelse dersom noen man kjenner godt har mistet en av sine, selv om man ikke nødvendigvis kjenner den som er død så godt.

Hvor skal familie sitte i begravelse?

Mange lurer på hvilke side i kirken man skal sitte i en begravelse. Den nærmeste familien sitter fremst i lokalet og vanlig vis på venstre side av midtgangen. De fremste radene på begge sider forbeholdes de nærmeste pårørende. Ut over det sitter man der det er plass.

Hvem legger roser på kisten?

Hvem legger roser på kisten? Nærmeste pårørende står vanligvis for kistedekorasjonen og gir også en krans, et hjerte eller en annen større dekorasjon. Disse hilsenene vil bli plassert nærmest kisten. Annen nær familie og nære venner kan også sende kranser eller andre større dekorasjoner.

Hvem bærer hvor på kisten?

Det er vanligvis den nærmeste familie eller venner som bærer ut båren. Man bør på forhånd ha avtalt hvem som skal bære og hvor de skal plassere seg. Tradisjonelt sett går prest/ taler og gravferdskonsulent foran kisten, mens den nærmeste familien følger etter kisten.

Er det tungt å bære en kiste?

Kistens totale vekt varierer ut i fra hvilke materialer kisten er laget av, men ligger normalt på en vekt mellom 35 og 75 kilo. Når kisten skal bæres, vil det tyngste punktet være foran på kisten. På våre sider kan du lese mer om valg av kister og ulike typer.

Hvor dypt ligger en kiste?

På gravplass anlagt før 1. januar 1997 kan hver grav være minst 2,4 meter lang og 1,2 meter bred. Kiste skal plasseres slik at den har minst 0,8 meter jordoverdekning og minst 0,3 meter jord under kistebunnen og på alle sider. Når særlige forhold tilsier det, kan gravplassmyndigheten fravike bestemmelsene i annet ledd.

Kan damer bære kiste?

Både kvinner og menn så vel som voksne og barn kan være med å bære kisten. Det er de etterlatte som bestemmer hvem som skal bære kisten. Dette bestemmes gjerne ut i fra relasjon og situasjon, der det er vanlig at medlemmer fra nærmeste familie eller nære venner er med og bærer.

Kan man si lykke til i begravelse?

Hva skal man si til en venn eller kollega som skal i begravelse? Ofte kan det være vanskelig å finne de rette ordene. “Lykke til” er nok ikke det mest egnede. Å uttrykke sin kondolanse til vedkommende og å spørre om det var noen som stod en nær er mer naturlig.

Leave a Comment