Hva kan jeg studere innen helse?

Hva kan jeg studere innen helse?
Det finnes flere forskjellige fagområder innenfor helse.

Barsel- og barnepleie.
Eldreomsorg.
Ernæring.
Habilitering og rehabilitering.
Helseadministrasjon og IKT.
Kreftomsorg og kroniske sykdommer.
Miljøarbeid.
Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Det finnes flere forskjellige fagområder innenfor helse.
 • Barsel- og barnepleie.
 • Eldreomsorg.
 • Ernæring.
 • Habilitering og rehabilitering.
 • Helseadministrasjon og IKT.
 • Kreftomsorg og kroniske sykdommer.
 • Miljøarbeid.
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Hvilke yrker er det lett å få jobb?

Samtidig er det greit å være bevisst på at det er noen bransjer og yrker hvor du har større muligheter for å få jobb enn andre.

Mest ettertraktede stillinger

 • Helse og omsorg.
 • Bygg og anlegg.
 • Butikk og varehandel.
 • IT.
 • Industri og produksjon.

Hva kan jeg bli hvis jeg tar SSØ?

Du kan søke utdanning innen ting som f. eks lærer, advokat, økonom, psykologi, politi, barnevernsstudier, sosionom, statsvitenskap – etc. etc.

Hva kan jeg studere innen helse? – Related Questions

Hvor mange tar friår etter VGS?

Hver femte tar friår

Hver femte student i Norge tar to friår før de fortsetter på høyere utdanning etter videregående.

Vil bli lege men har ikke realfag?

Universitetet krever at søkere skal ha biologi og to andre realfag (kjemi, fysikk eller matematikk). Søkere må minst ha 4,5 i snitt uten tilleggspoeng og 4,5 i relevante realfag.

Hvorfor velge SSØ?

Hvis du er mer interessert i kommunikasjon, språk og samfunn, så er kanskje SSØ riktigere. Du vil ha tilgang til de aller fleste utdanninger, med unntak av de få som krever realfag. Vi anbefaler egentlig at du leser så mye som mulig på utdanning.no og slår opp ulike yrker du er interessert i der!

Hva kan man bli hvis man velger realfag?

Realfag
 • Bioingeniør.
 • Farmasi.
 • Informasjonsteknologi.
 • Lektor i realfag.
 • Luftfartsfag.
 • Medisin.
 • Siviløkonom.
 • Veterinær.

Kan jeg studere uten å ha fullført videregående?

Dersom du er over 25 år og ikke har formelt opptaksgrunnlag fra før, for eksempel generell studiekompetanse , kan realkompetansevurdering gi opptak til høgskoler og universitet. Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til deres studier.

Hva kan du bli hvis du studerer realfag?

Realfag er naturvitenskapelige fag som fysikk, kjemi, biologi, geologi, astronomi og matematikk. I videregående opplæring regnes også informasjonsteknologi (IT), teknologi og forskningslære som realfag . Når du lærer om bergarter og havstrømmer lærer du geologi.

Hva er lettest av P og T-matte?

Tmatte er mer krevende enn Pmatte, og det er en fordel om du synes det har gått bra i matten på ungdomsskolen. Du lærer mye nytt i Tmatten og progresjonen går oftere litt raskere enn i Pmatten. Oppgavene i Tmatten har mindre tekst enn Pmatten.

Hva er vanskeligst av R og S matte?

Det er også litt subjektiv, men Rmatte er gjerne sett på som litt vanskeligere. Rmatte retter seg mot realfag, mens Smatte retter seg mot samfunnsfag. For eksempel er noen inntaktskrav på høyere utdanning at du har enten R1-matte eller S1+S2 matte.

Hvor vanskelig er P-matte?

P-en i Pmatte står for “praktisk”. Matematikk 1P passer for deg som syntes at matten på ungdomsskolen hadde nok utfordringer, og ønsker å fortsette samme nivå. Faget er mindre krevende enn 1T, og bygger videre prinsippene som du lærte i 10.

Hva er bra å få i snitt?

Altså, et bra snitt er 3,5 og oppover, mens et godt snitt er 4 og oppover.

Kan man gå fra 1P til R1?

Ja, det kan du. Det er ikke noe krav om at du må ta 1T først, du kan ta R1 etter å ha tatt 1P. Så dette vil være mulig. Det er ofte en stor overgang for mange å skulle gå fra 1P til R1, men du har jo både fått smaken av 1T og S1, så det vil sikkert være en god mulighet for deg.

Kan man gå fra R1 til S2?

Matematikk R2 eller S2

På Vg3 fortsetter du med matematikken fra Vg2. S-matematikken kan ikke kombineres med R-matematikk, eller motsatt: Du kan ikke fra matematikk S1 til R2. Du kan ikke fra matematikk R1 til S2.

Leave a Comment