Hva er grønn russ?

Hva er grønn russ? Grønnruss er elever som går på fag innen landbruk og naturbruk. Det ble tatt i bruk ca. 1995.

Grønnruss er elever som går på fag innen landbruk og naturbruk. Det ble tatt i bruk ca. 1995.

Hvordan blir man grønnruss?

Grønnruss er en ganske ny russefarge og kom først i 1995. Her finner vi Norges framtidige bønder og landbruksarbeidere, som har gått naturbruk og landbruk.

Hva betyr de forskjellige fargene russ?

Rødruss er tradisjonelt sett elever som har tatt studieforberedende program på videregående skole. Svartruss er ofte elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående skole. Grønnruss er elever som tar fag innen naturbruk.

Hva er grønn russ? – Related Questions

Hvilken farge russ er jeg?

Det er ingen regler for hvilken farge man må ha på russedressen sin, men det er likevel noen etablerte normer de fleste følger. Opprinnelig representerer blårussen handel- og økonomifag, rødrussen representerer allmenn studiespesialisering, grønnrussen representerer landbruk og svartrussen representerer yrkesfag.

Hvem er Gullruss?

Sølv- og gullruss

For å oppnå status som sølvruss må man ta minst 50 ulike knuter. For gullruss er tallet 70. Det vil si at man må ta rundt to knuter hver dag hele russetiden skal man oppnå gullfarget dusk på lua.

Hva er svart russ?

Svartruss er for elevar som går yrkesfaglege linjer, men er ikkje like utbreidd som raud- og blåruss.

Når er man russ når man går yrkesfag?

Elever på studieforberedende utdanningsprogram kan feire russetid i Vg3. Elever som går yrkesfaglige utdanningsprogram kan normalt bli russ når de fullfører Vg2, eller etter fullført læretid.

Kan man være russ flere ganger?

Hei. Russetiden er noe du helt selv bestemmer om du skal være med på, og det er ikke noe som skjer i skolens regi. Du står også fritt til å bestille russeklær og annet russeutstyr når du vil. Det er altså opp til deg når du vil være russ og om du vil være det flere ganger.

Kan man være russ i vg2?

De fleste som går yrkesfag er russ i vg2, mens de ennå går på skole.

Er det obligatorisk å være russ?

Det er ingen ting i russetiden som er obligatorisk. Å være russ i seg selv er heller ikke obligatorisk, men man gjør det fordi det er en morsom tradisjon som har gått i mange år. Om du ikke vil være med på dåpen kan du jo bare la være å dra dit.

Hvor mye koster det ca å være russ?

Hvor mye koster en russebil

Kjøretøyet koster som regel rundt 30.000 – 90.000,- og det kan være smart å legge inn litt mer i budsjettet enn prisen på bilen da det kan være reparasjoner og EU-godkjenninger.

Hvor mye penger bruker man på alkohol i russetiden?

I russetiden blir det ofte brukt mye penger på russeutstyr, buss/van og russepass. På VG debatt er det flere som forteller at de setter av et budsjett på 10.000-15.000 kroner. For veldig mange har alkohol en høy prioritering i russetiden.

Hvor mye penger bruker man på russetiden?

Eksempler på kostnader
 • Kjøp av Russebuss / russevan / russebil.
 • Leie russebuss.
 • Bensin.
 • Bompenger.
 • Parkering før russetiden og etter.
 • Aggregat.
 • Forsikring.
 • Interiør.

Hva er positivt med russetiden?

De skaper en arena hvor de får utfolde seg, være kreative og samtidig danne et sosialt fellesskap med andre som har de samme interessene. Russebusser konkurrerer seg imellom, opplevelser deles på godt og vondt, og samholdet innad i gruppene er ofte sterkere enn det noen gang har vært.

Hva er Russedugnad?

Dugnad er en arbeidsform for idrettslag, foreninger, skoleklasser, korps, russegrupper og andre former for grupper som trenger inntekt.

Hvordan tjene penger som russ?

10 forslag til lønnsom russedugnad i 2022
 1. Selg kortpakker.
 2. Selg tennbriketter.
 3. Søk sponsor hos lokale bedrifter.
 4. Arbeidsdugnad for russ.
 5. Flaskeinnsamling: Hjelp naboer bli kvitt panten.
 6. Smart dugnad for russ: Selg vafler utenfor kjøpesenteret.
 7. Tilby juletrepant rett etter jul.
 8. Mal hus i sommerferien (avslappende russedugnad)

Kan man være russ uten gruppe?

Alle registrerte avgangselever kan være russ, med eller uten gruppe! Hvordan man velger å være russ er helt opp til en selv, og du kan selv velge om du vil ha russedress, lue, kort, delta i feiringen eller ikke.

Hvor mye bruker en russ i gjennomsnitt?

I gjennomsnitt skal årets russ bruke 20 000 kroner, hvor av 10 000 går til russebuss eller bil, 4 000 kroner til klær og russekort og 6 000 kroner til mat, drikke og russetreff. Det er dog stort potensiale for at de bruker mer når i underkant av en av fem russ har et budsjett.

Hva bruker en russ i gjennomsnitt?

I gjennomsnitt bruker russ 20.000 kroner i russetiden, ifølge en DNB-undersøkelse fra 2016. 14 prosent får spandert russetiden av foreldrene, mens de fleste sparer til egen russetid selv. For de 24 medlemmene i Vesten, har kostnadene kommet på mellom 55.000 og 60.000 per person.

Leave a Comment