Hva er fottøy i kryssord?

Hva er fottøy i kryssord?
Viser 139 synonymer til Fottøy som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver. sko.
4 bokstaver. tese.
5 bokstaver. boots. klogg. klogs.
6 bokstaver. bjekso. botfor. gymsko.
7 bokstaver. babisch. badesko. ballsko.
8 bokstaver. aftensko. barnesko. bestesko.
9 bokstaver. beksemsko. beksømsko. blinkesko.
10 bokstaver. ballettsko. collegesko.

Viser 139 synonymer til Fottøy som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 3 bokstaver. sko.
 • 4 bokstaver. tese.
 • 5 bokstaver. boots. klogg. klogs.
 • 6 bokstaver. bjekso. botfor. gymsko.
 • 7 bokstaver. babisch. badesko. ballsko.
 • 8 bokstaver. aftensko. barnesko. bestesko.
 • 9 bokstaver. beksemsko. beksømsko. blinkesko.
 • 10 bokstaver. ballettsko. collegesko.

Hva betyr fottøy?

Fottøy eller fotbunad er utstyr ein bruker til å kle føtene. I første omgang viser omgrepet til sko, støvlar, tøflar og liknande, men ein kan også ta med mjuke klede som sokkar og strømper. Fottøy kan brukast til å verna føtene, hjelpa ein til å røra seg som ein vil, eller dei kan brukast som pynt eller symbol.

Ville 7 bokstaver?

Viser 278 synonymer til Ville som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 2 bokstaver. by. rå sa.
 • 3 bokstaver. bød. ode. råe.
 • 4 bokstaver. akta. akte. baud.
 • 5 bokstaver. aktet. bløte. bydde.
 • 6 bokstaver. aktive. behaga. behage.
 • 7 bokstaver. absurde. animale. barokke.
 • 8 bokstaver. forlange. forrevne. forrykte.
 • 9 bokstaver. akseptere. animalske.

Hva er gresk bokstav i kryssord?

Gresk bokstav i kryssord
Αalfa
Βbeta
Γgamma
Δdelta
Εepsilon

Hva er fottøy i kryssord? – Related Questions

Hvorfor har Norge æøå?

I norsk og dansk blir brukt Æ, Ø og Å i tillegg til dei vanlege 26 latinske bokstavane. Æ og Ø har vore i bruk i nordiske språk frå mellomalderen, medan Å har komme til seinare. Verken Æ eller Ø har oppstått i Norden; begge desse teikna er brukte i latinsk tekst.

Er det bare Norge som har æøå?

Æ er en gammel latinsk bokstav som tidligere ble brukt både i engelsk og fransk. I dag brukes den bare i dansk, norsk, islandsk og færøysk.

Hvordan er det greske alfabetet?

Det greske alfabetet er alfabetet som brukes til å skrive gresk. Ordet alfabet kommer fra de to første bokstavene i det greske alfabetet; alfa og beta. Siden 9.

Gresk.

Det greske alfabetet
Β β BetaΞ ξ Ksi
Γ γ GammaΟ ο Omikron
Δ δ DeltaΠ π Pi
Ε ε EpsilonΡ ρ Rho

Hva betyr ordet gresk?

Gresk kan også referere til landet Hellas, folkeslaget grekere eller det klassiske språket gammelgresk. Gresk (på gresk ἑλληνικά, ʰellēniká) er en egen gren av de indoeuropeiske språkene, og offisielt språk i Hellas og et av de offisielle språkene på Kypros.

Hva heter det greske alfabetet?

Det greske alfabetet
NrStore (majusklar)Namn
1Αalfa
2Βbeta
3Γgamma
4Δdelta

Hva heter den greske bokstaven Y?

Ypsilon (Υ, υ) er den 20. bokstaven i det greske alfabetet.

Har dansk æ ø å?

Dansk er det som vanlig ikke noe problem med i skrift (da er det som kjent verre med talemålet) – moderne dansk har nøyaktig samme rekkefølgen på de tre siste bokstavene som norsk, nemlig Æ – Ø – Å.

Hvordan uttales e?

Bokstaven uttales både lang åpen æ og lukket e, på samme måte som e uten strek uttales som kort æ eller e. Lëtzebuergesch bruker é for lukket e først og fremst i diftongen éi, og bokstaven ë står for åpen ø [œ].

Når kom æ ø og å?

Æ og Ø kom i bruk i nordiske språk i middelalderen. Ä, Ö og Å (svenskenes versjon) kom litt senere.

Hva er den mest brukte bokstaven i Norge?

Metoden baserer seg på at det innenfor et språk er en ujevn fordeling mellom de forskjellige bokstavene, slik at noen bokstaver opptrer svært hyppig, mens andre opptrer sjeldnere. I norsk og engelsk er e den vanligste bokstaven.

Hvordan uttales j på spansk?

Spansk alfabet | Alfabeto español:
a: (a)g: (ge)n: (ene)
b: (be) [be alta/be larga/be grande]h: (hache)ñ: (eñe)
c: (ce)i: (i) [i latina]o: (o)
ch: (che)j: (jota)p: (pe)
d: (de)k: (ka)q: (cu)

Hvorfor ble aa til å?

Bokstaven er opprinnelig en tysk oppfinnelse, og kom til Sverige gjennom boktrykkerkunsten, der den ble brukt blant annet i Olaus Petris katekisme og i Nya testamentet 1526. Den ble ønskelig da den lange a, som på norrønt ofte skrives á eller aa, gikk over til en å-lyd.

Hvilke språk har æ Ö Å?

I forma Ö, ö representerer ¨ eller ʹʹ ein liten gotisk e skriven ovanfor bokstaven. Ø er ein halvtrong, fremre, runda vokal. Teiknet o med strek gjennom blir brukt på norsk, dansk og færøysk, medan svensk, islandsk, estisk, finsk, tysk, ungarsk og tyrkisk skriv ö.

Leave a Comment