Hva er forskjellen på BSU og Boligsparekonto?

Hva er forskjellen på BSU og Boligsparekonto? I motsetning til sparing på BSU-konto gir ikke Boligsparekonto skattefradrag. Boligsparekonto kan opprettes bare én gang. Ved uttak utover overførsel til BSU eller boligformål, påløper det et gebyr på 5,00 % av uttaksbeløpet, min. kr 1 000,00.

I motsetning til sparing på BSU-konto gir ikke Boligsparekonto skattefradrag. Boligsparekonto kan opprettes bare én gang. Ved uttak utover overførsel til BSU eller boligformål, påløper det et gebyr på 5,00 % av uttaksbeløpet, min. kr 1 000,00.

Hva skjer med BSU etter 34 år?

Beholder du BSU etter fylte 36 år, reduseres renten til høyeste rente på ordinær sparekonto. Du kan beholde din BSU-konto etter at du er 33 år, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

Kan man sette inn mer enn 27500 på BSU?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareform for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 27 500 kroner i året og du kan trekke fra inntil 5 500 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner.

Hva er forskjellen på BSU og Boligsparekonto? – Related Questions

Hva skjer med BSU når man dør?

Dødsfall. BSU-kontrakten anses bortfalt ved skattepliktigs død, hvilket innebærer at kontrakten ikke anses brutt. Dette innebærer at tidligere skattefradrag for utført sparing blir endelige og at investeringsforpliktelsene for det akkumulerte sparebeløpet bortfaller.

Hva er ulempene med BSU?

Pengene ‘låses’ hvert år. Du kan kun ta ut penger du har satt inn nåværende år. Pengene du har spart opp på BSU må bli brukt til å kjøpe eller betale boliglånet.

Kan man legge inn mer enn 25000 på BSU?

Du kan spare inntil 27 500 kroner årlig i boligsparing for ungdom. Du kan totalt spare 300 000 kroner på kontoen. Du kan spare til og med det året du fyller 33 år. Du får skattefradrag på 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp på BSU.

Hvor mye kan man sette inn på BSU i måneden?

Hvor mye kan jeg spare på BSU? Du kan spare inntil 27.500 kroner hvert år, og maks 300.000 kroner totalt. Det tar minst 11 år å spare opp maksbeløpet. Husk at du ikke kan spare lenger enn til og med det året du fyller 33 år, det vil si at du senest må starte sparingen det året du fyller 23 år for å få maks beløp.

Hvor mye kan jeg sette inn på BSU?

BSU-regler

Du kan spare inntil kr 27 500,00 i året, totalt kr 300 000 til og med det året du fyller 33 år. Det er ikke mulig å spare ytterligere. Du kan overføre/innbetale inntil maksbeløpet på kr 27 500,00.

Hvor mye kan man sette inn på BSU i året DNB?

BSU gir både god rente og skattefradrag

BSU-ordningen gir altså mulighet til å spare inntil 27.500 kroner i året og totalt 300.000 kroner til god rente, i skrivende stund 4,70 prosent i DNB. I tillegg kan du fortsatt trekke fra 20 prosent av det årlige sparebeløpet på skatten, det vil si inntil 5.500 kroner.

Hvilken bank har best rente på BSU?

De beste BSUrentene

Nest høyest er Trøgstad Sparebank med 5,00 prosent. Eidsberg Sparebank har den den tredjehøyeste renten med 4,90 prosent. Tolga & Os Sparebank har den høyeste renten blant bankene som er landsdekkende med 4,80 prosent.

Når er det lurt å bruke BSU?

Behold BSU til du fyller 34 år

Fra det året du fyller 34 år kan du ikke lenger sette inn penger på BSU-kontoen, men du trenger likevel ikke å avslutte den. Du bør beholde kontoen til januar det året du fyller 34 for å nyttiggjøre deg av det siste året med skattefradrag.

Kan man bruke BSU til å betale ned boliglån?

Når du avslutter din BSU-konto, må pengene benyttes til å kjøpe bolig, nedbetale på boliglån eller vedlikehold av bolig. Boligen må være din primærbolig, det vil si den boligen du selv bor i. Benyttes pengene til noe annet, vil det være et brudd på avtalen. Da må skattefordelen tilbakebetales.

Hva skjer med BSU hvis man ikke kjøper bolig?

Fra i år har staten valgt å spisse BSU-ordningen mot de som ikke har kjøpt sin første bolig. Slik ser de nye reglene ut: Du får nå ikke lengre skattefradrag på sparingen din om du allerede eier en bolig. Årlig maksimalt sparebeløp vil økes fra 25.000 kr til 27.500 kr.

Kan jeg bruke BSU på møbler?

Hei! BSU kan bare brukes til kjøp av bolig og ikke til møbler. Hvis du tar ut penger fra BSU-kontoen du tilbakebetale skattefradraget du har fått. Dersom du tar ut penger du har spart i tidligere år bryter du kontrakten og mister muligheten til å spare i BSU i framtiden.

Kan man fortsatt spare i BSU etter boligkjøp?

Gjør du uttak fra BSU-kontoen til oppussing, vedlikehold eller kjøp av bolig kan du ikke fortsette BSUsparing og få skattefradrag. Du mister retten til skattefradrag når du per 31.12 i inntektsåret eier bolig (helt eller delvis). Om du vil bruke din BSU når du kjøper bolig er derfor opp til deg selv og din økonomi.

Leave a Comment