Hva er de vanligste bivirkningene av epilepsimedisiner?

Hva er de vanligste bivirkningene av epilepsimedisiner? Omtrent halvparten av alle som tar epilepsimedisiner får noe bivirkninger. Vanlige bivirkninger er svimmelhet, kvalme, utslett, utmattethet, vektøkning eller vekttap. Noen legemidler kan gi forbigående hårtap eller depresjon.

Omtrent halvparten av alle som tar epilepsimedisiner får noe bivirkninger. Vanlige bivirkninger er svimmelhet, kvalme, utslett, utmattethet, vektøkning eller vekttap. Noen legemidler kan gi forbigående hårtap eller depresjon.

Hvilke medisiner brukes mot epilepsi?

Hos barn er okskarbazepin eller lamotrigin aktuelle førstevalg. Generaliserte anfall hos voksne behandles vanligvis først med valproat, med unntak av kvinner der graviditet er mulig. Som andrevalg anbefales levetiracetam, lamotrigin eller topiramat.

Hva er de vanligste bivirkningene av okskarbazepin?

Vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine og svimmelhet, særlig i starten. Alvorlige allergiske hudreaksjoner kan forekomme hos noen få, og de fleste som reagerer på karbamazepin tåler okskarbazepin. Noen få som ikke reagerer allergisk på karbamazepin, reagerer på okskarbazepin.

Hva er de vanligste bivirkningene av epilepsimedisiner? – Related Questions

Hvordan fungerer keppra?

Levetiracetam brukes ved en epilepsiform der anfallene først bare påvirker den ene siden av hjernen, men som deretter kan spre seg til større deler av begge sider av hjernen (partielle epileptiske anfall med eller uten sekundær generalisering). Levetiracetam gis til deg av legen for å redusere antall anfall.

Er epilepsi en sykdom?

Epilepsi er en av de vanligste sykdommene i nervesystemet. Epilepsi er ikke én sykdom, men en paraplybetegnelse på en rekke kroniske tilstander med forskjellige årsaker og prognose.

Kan stress utløse epilepsi?

Vanlige omstendigheter som kan utløse epileptiske anfall hos personer med epilepsi, er søvnmangel, medisinforglemmelse, tretthet, alkohol, menstruasjon eller stress.

Hvem blir rammet av epilepsi?

Alle skader, sykdommer eller misdannelser som rammer hjernebarken, gir økt risiko for epilepsi. Eksempler på dette er karsykdom, utviklingsforstyrrelser, hodeskader, infeksjoner og svulster.

Kan man bli frisk av epilepsi?

Kan man bli frisk? Ja, noen blir helt friske fra epilepsi. Man regnes som frisk når man ikke har hatt et anfall de siste ti årene, og har vært medisinfri de siste fem årene. Noen blir friske av seg selv, mens andre blir friske etter et kirurgisk inngrep.

Hva kan man ikke gjøre med epilepsi?

De fleste anfallene går over av seg selv.
 • Sørg for at personen ikke skader seg. Beskytt hodet.
 • Ikke putt noe i munnen på personen.
 • Ikke forsøk å gjenopplive personen mens anfallet pågår.
 • Ta tiden på anfallet.
 • Når anfallet er over, legg personen over i sideleie.
 • Ikke forlat personen før han/hun kommer til seg selv.

Kan man drikke hvis man har epilepsi?

Nyere studier har vist at personer med epilepsi som har god anfallskontroll, relativt trygt kan drikke små mengder alkohol, dvs. en til to AE per gang, men ikke flere dager i strekk. Forutsetningen er at epilepsimedisinene tas som vanlig og at søvnbehovet dekkes.

Kan man få epilepsianfall når man sover?

Mange epilepsipasienter rapporterer at lite søvn kan utløse anfall, men søvnmangel har ofte sammenheng med en rekke andre anfallsutløsende faktorer. Denne studien fant at søvnmangel er en uavhengig anfallsutløsende faktor når man kontrollerer for variabler som alkoholinntak, depresjon/angst, stress og medikamenter.

Er epilepsi medfødt?

Arveligheten for epileptiske anfall er likevel samlet sett lav, med en gjennomsnittlig risiko for epilepsi på ca. 6 % hvis en av foreldrene har epilepsi, høyest hvis det er mor som har sykdommen. Hvis en av foreldrene har en idiopatisk epilepsi, øker sannsynligheten til vel 10 %.

Hvor kommer epilepsi fra?

Det er mange årsaker til epilepsi. Alle sykdommer, skader eller misdannelser som påvirker hjernebarken gir økt risiko for utvikling av epilepsi. Svulster, hodeskader og slag er de helt åpenbare årsakene, mens mer skjulte årsaker for eksempel kan skyldes genene. Årsakene er ofte forskjellige hos barn og eldre.

Kan man kjøre bil når man har epilepsi?

Du plikter å ta hensyn til dette selv. Det anbefales at du informerer legen din. Dersom du har hatt et epilepsianfall eller epilepsilignende anfall, kan du ikke kjøre bil, selv om du ikke har fått diagnosen epilepsi. Ved et første enkeltstående, uprovosert anfall mister du førerkortet i 12 måneder.

Er det farlig å drikke alkohol når man har epilepsi?

Nyere studier har vist at personer med epilepsi som har god anfallskontroll, relativt trygt kan drikke små mengder alkohol, dvs. en til to AE per gang, men ikke flere dager i strekk. Forutsetningen er at epilepsimedisinene tas som vanlig og at søvnbehovet dekkes.

Hva kan man ikke gjøre med epilepsi?

De fleste anfallene går over av seg selv.
 • Sørg for at personen ikke skader seg. Beskytt hodet.
 • Ikke putt noe i munnen på personen.
 • Ikke forsøk å gjenopplive personen mens anfallet pågår.
 • Ta tiden på anfallet.
 • Når anfallet er over, legg personen over i sideleie.
 • Ikke forlat personen før han/hun kommer til seg selv.

Kan man leve et normalt liv med epilepsi?

Epilepsi er en sykdom med mange ansikter. Noen lever godt med sykdommen. Andre opplever store begrensinger i livsutfoldelsen og har mange usynlige tilleggsproblemer.

Kan Korona påvirke epilepsi?

Risikoen for at covid-19-infeksjon forårsaker epilepsi eller forverrer en allerede bestående epilepsi, er svært lav. I likhet med andre nevrotrope virusinfeksjoner kan covid-19 forårsake epileptiske anfall.

Kan man få epilepsianfall når man sover?

Mange epilepsipasienter rapporterer at lite søvn kan utløse anfall, men søvnmangel har ofte sammenheng med en rekke andre anfallsutløsende faktorer. Denne studien fant at søvnmangel er en uavhengig anfallsutløsende faktor når man kontrollerer for variabler som alkoholinntak, depresjon/angst, stress og medikamenter.

Leave a Comment