Hva dekker grunnforsikring i Utdanningsforbundet?

Hva dekker grunnforsikring i Utdanningsforbundet? Grunnforsikringen får du automatisk når du melder deg inn i Utdanningsforbundet. Den består av tre deler: livsforsikring for medlemmet, ulykkesforsikring for familie, og erstatning ved familiemedlems død.

Grunnforsikringen får du automatisk når du melder deg inn i Utdanningsforbundet. Den består av tre deler: livsforsikring for medlemmet, ulykkesforsikring for familie, og erstatning ved familiemedlems død.

Hva dekker Fagforbundets forsikring?

Forsikringen er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie. Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og vil utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler.

Hva dekker Tryg forsikring?

Hvilke skader dekker innboforsikringen?
 • Brann og nedsoting.
 • Lynnedslag og elektriske fenomen.
 • Naturskade.
 • Vannskader og brudd på rørledning.
 • Tyveri, skadeverk, ran og overfall.
 • Plutselige skader på hvitevarer.
 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning.

Hva dekker grunnforsikring i Utdanningsforbundet? – Related Questions

Er Tryg og Enter det samme?

Enter er en del av Tryg

Med bilen forsikret i Enter er du på god vei til gunstige rabattordninger og unike fordeler hos Tryg.

Hvilke forsikringer er inkludert i LO medlemskap?

 • Kritisk sykdom.
 • Livsforsikring.
 • Mopedforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Snøscooterforsikring.
 • Student- og lærlingforsikring.
 • Uførekapital.
 • Uførepensjon.

Hva dekkes av innboforsikring?

Eksempler på innbo er møbler, klær, elektrisk utstyr, bøker, sykler, verktøy osv. Ting som står lagret i kjeller, loft og garasje regnes også som innbo. Innboforsikring dekker verdien på innboet hvis det skulle skje noe, mens husforsikring dekker selve bygningen og det som er montert fast i bygningen.

Hva går på innboforsikring?

Innboforsikringen dekker alt innbo (møbler, klær, tepper, bøker, elektriske apparater) og løsøre (sykkel, barnevogn, kjelke, sportsutstyr, verktøy, penger m.m.). Innboforsikringen skal dekke verdien av alt løsøre i hjemmet. Her er du selv ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning.

Hva dekker helårs reiseforsikring?

Blir du akutt og uventet syk, eller utsatt for en ulykke på reise, dekker forsikringen behandlingsutgifter, legebesøk, og sykehusopphold uten beløpsgrense. Forsikringen dekker også forhåndsgodkjent hjemtransport fra utlandet, uten sumbegrensning eller egenandel. Du kan også få kompensasjon for tapte feriedager.

Hvilken forsikring dekker ødelagte briller?

Innboforsikring standard dekker briller ved brann og tyveri. Innboforsikring topp dekker i tillegg fysisk skade på brillene hvis du har hatt et uhell. Har du ekstra dyre briller, anbefaler vi en egen brilleforsikring. Da er du også dekket hvis du mister brillene.

Hvem får støtte til briller?

Det gis stønad til briller til barn som har behov for synskorrigering (brillestyrke på minst ett glass ≥1,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00 D. Stønad gis til én brille per kalenderår. Utgifter til reparasjon dekkes ikke.

Hvem kan få dekket briller?

Personer med gitte øyetilstander eller alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet kan få støtte til briller eller kontaktlinser. Vi har flere ordninger for briller og kontaktlinser: Briller til behandling eller forebygging av amblyopi.

Kan jeg få støtte til briller?

Har du en øyetilstand, sykdom eller lidelse som utløser behov for briller, kan du søke støtte til briller eller kontaktlinser.

Hvor mange briller dekker NAV?

Du velger selv hvilken brilletype du vil ha, men du kan bare få ett par briller i året. Om brillene koster mer enn det du får i tilskudd, må du betale resten selv. Du kan ikke få tilskudd til synsundersøkelse eller kontaktlinser.

Hva dekker NAV av briller?

NAV kan dekke utgifter til brilleinnfatning, glass, sliping av glass og tilpasning. Tilskuddet gis etter faste satser basert på brillestyrken barnet trenger. Barnet velger selv hvilken brilletype han/hun vil ha. Barnet kan for eksempel velge å bruke tilskuddet på progressive briller, lesebriller eller sportsbriller.

Hvem har billigste briller?

Spar opptil 90 prosent på briller
Billigste brillerInnfatning + glassInnfatning + progressive glass
ExtraOptical79,-469,-
Brilleland199,-500,- eks. innfatning
Specsavers295,-795,-
Favoptic295,-885,-

Hvor ofte bør man sjekke synet?

For de fleste anbefales det å gjennomføre en synstest hvert 2. år, hyppigere hvis det oppstår problemer med øynene eller hvis optikeren din anbefaler det. En grundig synsundersøkelse inkluderer både en synstest og en helsesjekk av øynene.

Er det billigere å kjøpe briller i Sverige?

Det korte svaret er, JA!

Du får også optikerundersøkelser til rundt halv pris sammenlignet med Norge.

Leave a Comment