Hva dekker Fagforbundets gruppeforsikring?

Hva dekker Fagforbundets gruppeforsikring? Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og vil utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler. Avtalenummer for ulykkesforsikringen på Fagforbundets gruppeforsikring er 4998228.

Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og vil utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler. Avtalenummer for ulykkesforsikringen på Fagforbundets gruppeforsikring er 4998228.

Hvilke forsikringer har jeg som medlem i LO?

 • Kritisk sykdom.
 • Livsforsikring.
 • Mopedforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Snøscooterforsikring.
 • Student- og lærlingforsikring.
 • Uførekapital.
 • Uførepensjon.

Hva Dekker innboforsikringen i Fagforbundet?

LOfavør Innboforsikring dekker tap av innbo og løsøre, som tyveri eller uhell, samt skader av brann eller vann. Det er viktig å være bevisst på hvilke forsikringer du har. Ellers risikerer du å stå uten forsikring for noe av det viktigste du eier, som hus og hjem.

Hva dekker Fagforbundets gruppeforsikring? – Related Questions

Hva er inkludert i innboforsikring?

Innboforsikring dekker skader på innbo og løsøre i hjemmet.

Innboforsikringen dekker skader som skyldes:

 • Brann og nedsoting.
 • Lynnedslag og elektriske fenomen.
 • Naturskade.
 • Vannskader og brudd på rørledning.
 • Tyveri, skadeverk, ran og overfall.
 • Plutselige skader på hvitevarer.
 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning.

Hva dekker en vanlig innboforsikring?

Standard innboforsikring dekker innboet ditt ved brann, vannskade og tyveri, mens topp innboforsikring i tillegg dekker uhell og har høyere erstatningssummer. Har du hytte eller fritidshus trenger du en egen innboforsikring på denne.

Hva inngår i LOfavør?

 • Advokatbistand.
 • LOfavør Advokatforsikring.
 • Billån Ung.
 • Boliglån Ung.
 • Førstehjemslån.
 • BSU – Boligsparing for ungdom.
 • Depositumslån.
 • LOfavør Innboforsikring.

Hva dekker LOfavør grunnforsikring?

LOfavør Grunnforsikring er en engangsutbetaling ved dødsfall som omfatter både deg som medlem, din ektefelle/samboer, samt hjemmeboende og ugifte barn under 21 år. Det er enkelt for deg som etterlatt å melde dødsfall på nett.

Hva kan Fagforbundet hjelpe deg med?

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Som medlem har du noen som taler din sak og forhandler lønn og rettigheter for deg. I Fagforbundet blir du del av et tverrfaglig fellesskap, og får gunstige forsikringer og lån gjennom LOfavør.

Hvem er dekket av advokat forsikringen i Fagforbundet?

Den gjelder for hele husstanden, som regnes som medlem, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

Hvor mye koster en time hos advokat?

Den enkelte advokats timepris vil derfor varierer etter hvor omfattende og komplekst saksforholdet er og hvilken sakstype det er snakk om. Timeprisene spenner fra fra kr 1060 (fri rettshjelpsats) til kr 2.400. Eksakt timepris avtales med den enkelte advokat. Merk at advokattjenester er belagt med 25 % mva.

Kan man få dekket advokat?

Ofte har man tegnet en forsikringsavtale som gir rett til dekning av advokatutgifter, hvis man havner i en tvist som privatperson. Dette kalles rettshjelpsdekning, eller rettshjelpsforsikring. For eksempel har mange innboforsikringer en rettshjelpsforsikring, som kan gi rett til dekning av utgifter til advokat.

Hvordan få gratis advokathjelp?

For å fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 320 000 kroner eller nettoformue over 100 000 kroner. Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 490 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Hvis man ikke har råd til advokat?

Det finnes muligheter for å få dekket utgifter til advokat. Har du lav inntekt og formue, kan du søke om fri rettshjelp. Også forsikringer, borettslag og fagforeninger kan tilby rettshjelp. Det gjør også Advokatvakten og noen studentforeninger.

Har uføretrygdede fri rettshjelp?

Har du blitt ufør og fått avslag fra NAV, kan du få fri rettshjelp. Hvis du har fått avslag fra NAV kan du ha rett til fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Vi vil søke om fri rettshjelp for deg. I saker der du har fått avslag fra NAV vil inntektene ofte være lave, slik at vilkårene for fri rettshjelp vil være oppfylt.

Er det gratis å ringe advokat?

Uansett hvordan du velger å ta kontakt med oss er det helt gratis. Du kan enten bruke kontaktskjemaet til høyre, ringe oss, sende SMS eller sende e-post.

Leave a Comment