Er det vandt eller vant?

Er det vandt eller vant? Det er kaldt ute. Jeg er ikke vant til det. “Vandt” er ikke et ord som finnes i ordboka.

Det er kaldt ute. Jeg er ikke vant til det. “Vandt” er ikke et ord som finnes i ordboka.

Hvordan skriver man vandt?

Ordet vandt har 1 vokal og 4 konsonanter. Fembokstavsordet har en stavelse og gir 9 poeng i wordfeud, samt 8 poeng i scrabble. For å se mer informasjon om ordet vandt, for eksempel for kryssord, kan du se hva som eventuelt skrives om det hos Store norske leksikon.

Hva betyr å være vant til?

adjektiv som er blitt vennet, har vennet seg (til), erfaren, jf. sammensetninger som båtvant, krigsvant, scenevant, sedvanlig

Er det vandt eller vant? – Related Questions

Hva betyr Stuv?

(rest av) sammenrullet vev, stoff, klede e.l. rundt, ovalt endestykke av (tøy)rull, vev e.l.

Hva betyr å hevne?

Hevn er en form for negativ gjengjeldelse, at vondt gjengjeldes med samme mynt.

Hva betyr å vise til?

Å vise kan bety å la noen se, peke ut, sende av sted, gi bevis på eller å gi uttrykk for.

Hva betyr det å gå utenom?

«Gå utenom sa bøygen» Sitatet er fra Henrik Ibsens Peer Gynt og kan forstås som et utrykk for at mennesker ofte viker unna for det vanskelige i livet. Det er mange forhold i livet det kan være vanskelig å håndtere, også for de som arbeider med sikkerhet.

Hva betyr å være bombastisk?

Bombast er et ordskvalder eller ordbram, svulstige fraser uten innhold. Tilsvarende adjektiv er bombastisk.

Hva betyr å bli rammet av?

verb treffe, virke (negativt) på (noen eller noe), på slående måte gi uttrykk for, dekke (det som skal betegnes) jf.

Hva er imidlertid?

Imidlertid har en gang i tida faktisk betydd ‘i mellomtida, imens’. Det er litt som med ordet samtidig i dag: Når vi sier «samtidig er det slik at», mener vi gjerne bare ‘men det er også slik at’, vi tenker ikke så mye på tidsforholdet.

Hva vil det si å relatere?

Relatere betyr omtrent det samme som assosiere.

Hva betyr Tydinga?

forklare, finne ut betydningen av (skrift, språk e.l.) forstå hensikten med, betydningen av (opptreden, adferd e.l.)

Hva er besudlet?

Besudle betyr omtrent det samme som skjende.

Hva betyr innvirking?

Innflytelse er en aktørs evne til å få en annen, eller flere andre aktører, til å tenke eller handle på en annen måte enn vedkommende ellers ville ha gjort. Det er slik sett en form for maktutøvelse.

Hva betyr Axialt?

Aksial beskriver noe som gjelder en akse. Noe aksialt går, ligger eller virker i retningen til en akse eller aksel. For eksempel er Jordens aksiale retning nord-sør, aksen peker mot himmelens poler.

Er innvirkning og påvirkning det samme?

Begrepet påvirkning bruker vi synonymt med innflytelse og innvirkning.

Hva betyr å bevilge?

En bevilgning er et vedtak om å stille en bestemt pengesum tilgjengelig for et uttrykkelig formål. I politikken tilfaller bevilgende myndighet som regel den lovgivende forsamlingen.

Hva er Reseptiv?

Ekspressiv betyr å uttrykke seg. Reseptive vansker: Vansker med å forstå. I de fleste tilfellene vil en også være svakere til å uttrykke seg. Reseptivt betyr å forstå.

Hva betyr å bevilge penger?

Bevilgning er en avgjørelse om å bruke penger til å dekke bestemte utgifter. Retten til å fatte offentlige bevilgningsvedtak er lagt til folkevalgte organer.

Leave a Comment