Er 37 5 feber hos barn?

Er 37 5 feber hos barn? Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 °C om morgenen og 38 °C på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfritt.

Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 °C om morgenen og 38 °C på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfritt.

Er 38.5 i feber mye?

Temperaturer ved feber

Legevaktslegen forteller at feberen er farlig når den er over 41 grader, og at man bør kontakte lege dersom den overstiger 40. Tilstanden regnes forøvrig kun som feber når den har oversteget 38 grader – sammenliknet med vår normale kroppstemperatur, som ligger på 37,4.

Hvordan måle feber hos spedbarn?

Hvis måleresultatene varierer for mye, bør temperaturen måles rektalt. Et øretermometer viser ca 0,5° C for lite, så man må legge en halv grad til måleresultatet. En målt temperatur på for eksempel 37,5° C betyr altså at den faktiske kroppstemperaturen er ca 38,0° C, det vil si at barnet har feber.

Er 37 5 feber hos barn? – Related Questions

Kan baby sove i vogn med feber?

Ved mye vind, kan de effektive kuldegradene være lavere enn – 10, selv om gradestokken angir at det er varmere ute. Denne anbefalingen gjelder særlig de minste barna, som heller ikke bør sove utendørs i vogn dersom det er kaldere enn minus ti grader.

Når skal man kontakte lege feber baby?

Kontakt lege på nytt dersom noe av følgende skjer:

Barnet har stiv nakke. Barnet har vondt for å puste eller pusten er veldig rask. Barnet ikke klarer å drikke. Feberen ikke går ned etter to-tre dager.

Hva er normal temperatur på nyfødt?

En nyfødt baby (0-3 måneder) vil ha en temperaturavlesning på mellom 36 – 37,6⁰C ** ved måling i øret, som er lavere enn gjennomsnitten for voksne. Dette gjelder også for barn under pubertetsalderen.

Hvor langt inn skal termometeret baby?

Man tar litt vaselin på termometerspissen og fører det rolig en og en halv centimeter inn i barnets endetarm. Hvis det er et kvikksølvtermometer så hold termometeret stille i to minutter. Er det et digitalt termometer tar det ca 30 sekunder. Et digitalt termometer gir en liten lyd fra seg når det er ferdig med å måle.

Hvordan sette stikkpille på baby?

Stikkpiller: Stikkpiller kan være en egnet legemiddelform hvis barnet kaster opp, er svært sykt eller ikke greier å svelge tabletter eller mikstur. Stikkpillen føres inn i endetarmen. Hold barnets rumpeballer sammen en liten stund etterpå, så stikkpillen ikke glir ut igjen.

Hvordan regne ut feber under armen?

Å ta temperaturen under armen er ikke en sikker måte å måle feberen på. Mange barn og voksne kvier seg for å måle temperaturen i baken. Et lettvint alternativ er å legge termometeret i armhulen og legge til en halv grad.

Hvordan kjøle ned baby med feber?

Barn med feber må stelles godt med. Forsøk å unngå overoppheting av barnet ved å bruke lette og luftige klær innendørs. Det er ingen grunn til å pakke på barnet mer klær når det har feber. Romtemperaturen kan også senkes noe, men unngå trekk.

Skal man plusse på en halv grad?

Normal kroppstemperatur kan variere fra 37,1°C målt i endetarmen til 36,6°C målt i øret og 36,4°C hvis man måler i munnen. Det betyr at skal du måle kroppstemperatur i munnen må du legge til ca. 0,5°C på den temperaturen du får.

Er 39 i feber mye?

Tilkall lege: Hvis barnet er 3 måneder eller yngre. Hvis barnet har en temperatur høyere enn 40°C. Hos voksne dersom temperaturen er høyere enn 40°C eller ved feber over 39°C over mer enn tre dager.

Hvor ofte kan man gi Paracet til baby?

Hvor mye paracet kan du gi til barn?
Kilo og alderDosering Tabletter
15-25 kg (3-7 år)1/2 tablett à 500 mg 4 ganger pr. døgn (hver 4.-6. time)
26-40 kg (7-12 år)1 tablett à 500 mg (eller 1/2 tablett à 1 g) 4 ganger pr. døgn (hver 4.-6. time)

1 more row

Er 41 i feber farlig?

Barn får hyppigere og gjerne høyere feber enn voksne, men tåler til gjengjeld feberen bedre. For både voksne og barn er feber over 41°C regnet som svært farlig, og kan resultere i kraftige feberkramper.

Hvor farlig er 40 i feber?

Voksne bør oppsøke lege dersom temperaturen er 40°C eller høyere, over mer enn tre dager. Andre symptomer man bør være obs på er uvanlig utslett, magesmerter, kraftig hodepine, stiv nakke, hevelse i halsen eller svekket bevissthet.

Skal man vekke barn med feber?

Temperaturen i rommet bør ikke være for høy. Ved høy feber av ukjent årsak bør du vekke barnet minst et par ganger i løpet av natten. Sjekk om du får god kontakt med barnet og vær oppmerksom på utslett i form av små rødfiolette prikker som ikke blir borte når du presser siden av et glass mot huden.

Kan man ha 45 i feber?

– Det er ikke mulig å ha feber på 47 grader, det må være en feilmåling. Den øverste grensen for feber er på 43 grader, og temperaturer over 41 grader er veldig uvanlig, sier Berild. – Kan det være individuelle forskjeller? – Det er ingen som kjenner til noen individuelle forskjeller.

Er 42 i feber dødelig?

Det er viktig at kroppens kjernetemperatur ikke blir for høy eller for lav. En temperatur på over 42 °C kan være dødelig.

Er det farlig å dusje når man har feber?

Dersom man har feber, så er det nok ikke så lurt å dusje i veldig varmt vann, ellers har det nok ingen betydning. Det er helt greit at du tar på deg varme klær etter at du har dusjet, slik at du holder deg varm. Dersom du skulle føle deg for varm, er det bare å kle litt av seg igjen.

Leave a Comment